Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι:
Την 30η   Ιουλίου 2010  και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε η 10η  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελειού-Πρόννων στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Πάστρας και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
1.       Έγινε δεκτή η παραίτηση του Αντιδημάρχου κ. Σιμωτά Παναγή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Καθαριότητας.
2.       Για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Δ.Η.Κ.Ε.-Ε.Π. έτους 2009 ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός  λογιστής κ. Ιωάννης Π. Ράλλης και αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός λογιστής κ. Μαρινάκης  Χ. Παναγής.
3.       Εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Δημ. Οδοποιία Δ. Ελειού-Πρόννων Δ.Δ. Κατελειός-Πάστρα-Κρεμμύδι», αναδόχου ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ.
4.       Εγκρίθηκε ο  1ος ΑΠΕ του έργου: «Αποχέτευση Σκάλας», αναδόχου ΑΕΤΕΘ ΑΕ.
5.       Εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποχέτευση Σκάλας»,  αναδόχου ΑΕΤΕΘ ΑΕ κατά 251 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31/12/10.
6.       Έγινε αποδοχή της μερικής τροποποίησης των μελετών των αντλιοστασίων Α2 και Α4 του έργου: «Αποχέτευση Σκάλας», αναδόχου ΑΕΤΕΘ ΑΕ.
7.        Έγινε αποδοχή της μελέτης: «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων στην περιοχή παραλίας του οικισμού Πόρου του Δήμου Ελειού-Πρόννων και της μελέτης : «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων στην περιοχή της παραλίας του οικισμού Σκάλας για καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας».
8.       Εγκρίθηκε η υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης  μίσθωσης του ακινήτου του Α.Τ. Πόρου σύμφωνα με τα αριθ. ΟΙΚ. 2/32619/17-5-2010 και 1081120/1546/00ΤΥ/Ε΄/18-6-2010 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών για τη  μείωση  20% του μηνιαίου μισθώματος από 1-7-2010 μέχρι και 30-6-2013.
9.       Έγινε τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2010.
10.   Αποφασίστηκε η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει  στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σκάλας.
11.   Έγινε διευθέτηση λογαριασμών ύδρευσης.
12.   Έγινε τελική επιλογή οικοπέδου το οποίο βρίσκεται στη Σκάλα του Δήμου Ελειού-Πρόννων, για την κατασκευή του Πολυδύναμου Ιατρείου Σκάλας.
13.   Καθορίστηκαν  χώροι στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σκάλας στους οποίους θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.
14.   Αποφασίστηκε η επιχορήγηση της Εθελοντικής Ομάδας  Δασοπροστασίας Δήμου Ελειού-Πρόννων με το ποσό των 2.000,00 €.
15.   Σχετικά με το αίτημα του Δημάρχου Ιθάκης για υδροδότηση της Ιθάκης, το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια της Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι υπερήφανο που εκτός από την περιοχή του Δήμου Ελειού-Πρόννων μπορεί και υδροδοτεί και την περιοχή της Ιθάκης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου