Η Ολέσια έπεσε από το βράχο μπροστά στα μάτια της έντρομης φίλης της που ετοιμαζόταν να τραβήξει τη φωτογραφία.