Έξι νέες συνδέσεις τσάρτερ με Ελλάδα εισάγει στο θερινό πρόγραμμα πτήσεων του 2017 η Danish Air Transport (DAT).
Οι πτήσεις είναι οι εξής: