Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΕ΄Ε.Π.Κ.Α. για το έργο «Ανάπλαση - Ανάδειξη Μυκηναϊκών Νεκροταφείων Λακήθρας - Μαζαρακάτων» ΚΑΙ  ΜΙΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΣΤΑ  ΜΑΖΑΡΑΚΑΤΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          Η ΛΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ενέταξε την πράξη «Ανάπλαση - Ανάδειξη Μυκηναϊκών Νεκροταφείων Λακήθρας - Μαζαρακάτων», προϋπολογισμού 260.000€, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (εικ.1). 

       Τα δύο νεκροταφεία, Μαζαρακάτων και Λακήθρας, ερευνήθηκαν από δύο μεγάλες μορφές της αρχαιολογίας με κοινή καταγωγή την Κεφαλονιά, τον  Π. Καββαδία και τον Σ. Μαρινάτο το 1908 και το 1931 αντίστοιχα.
       Το νεκροταφείο των Μαζαρακάτων (εικ.2) αποτελεί το μεγαλύτερο μυκηναϊκό νεκροταφείο του νησιού ενώ της Λακήθρας (εικ.3) το πλουσιότερο σε ευρήματα (14ος – 11ος αι. π.Χ.). Οι τάφοι και των δύο νεκροταφείων είναι υπόγειοι, λαξευμένοι στο φυσικό βράχο και αποτελούνται από το δρόμο, την είσοδο και το θάλαμο. Στο δάπεδο των θαλάμων ανοίγονται λάκκοι  (από 1 έως 15) συνήθως σε συμμετρική διάταξη που το βάθος τους φθάνει έως τα 2.00μ  όπου μέσα σε αυτούς γίνονταν οι ενταφιασμοί. Οι νεκροί συνοδεύονταν με διάφορα αντικείμενα - κτερίσματα: χάλκινα όπλα, κοσμήματα από χρυσό (εικ.4), ψήφοι από περιδέραια (εικ.5), πήλινα αγγεία όπως ψευδόστομοι αμφορείς, κύλικες, κρατήρες, κύπελλα πόσης, αρύταινες, κέρνοι (τελετουργικά αγγεία) και άλλα που σήμερα φιλοξενούνται στις προθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου (εικ.6, 7).
         Στο πλαίσιο του έργου έχουν προχωρήσει οι εργασίες αποψίλωσης και αποχωμάτωσης των τάφων (εικ.8),  περίφραξης των χώρων (εικ.9α-β), κατασκευής διαδρομών επισκεπτών προσπελάσιμων και από άτομα με ειδικές ανάγκες (εικ.10α-β, 11α-β) ενώ προγραμματίζονται εργασίες συντήρησης και στερέωσης των τάφων, τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων, τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων και έκδοσης ενημερωτικών φυλλαδίων.

      Μετά τις εργασίες αποχωμάτωσης προέκυψαν νέα ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την αρχιτεκτονική μορφή ορισμένων τάφων. Από τα εντυπωσιακότερα στοιχεία αποτελεί ο δρόμος του  τάφου Ν ο οποίος έχει τελικό μήκος 16,62μ αντί των 8,74μ. που υπολογιζόταν μέχρι σήμερα (εικ.12α-β). Εντυπωσιακό και μη αναμενόμενο αποδεικνύεται και το μεγάλο βάθος των λεγόμενων σιρών το οποίο φθάνει σε κάποιες περιπτώσεις τα 4μ. Οι σιροί κατά πάσα πιθανότητα είναι μεταγενέστεροι των τάφων (βυζαντινής περιόδου;) και εικάζεται ότι χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικοί χώροι. Είναι λαξευμένοι στο φυσικό βράχο, έχουν κυκλική κάτοψη, χοανοειδές σχήμα και διάμετρο λιγότερη του 1μ. Ο καθαρισμός τους αποδείχθηκε ιδιαίτερα επίπονη εργασία (εικ.13α-β).

         Επικίνδυνη εργασία αποδείχθηκε και ο καθαρισμός των τάφων όπου εκτός των άλλων βρέθηκαν μέσα σε αυτούς εκρηκτικές ύλες, κατάλοιπα του 2ου παγκόσμιου πολέμου. Παρόλα αυτά το συνεργείο (Αρχαιολόγος: Τζανετάτου Ευφροσύνη, Πολιτικός μηχανικός: Συνοδινός – Βαλλιάνος Ευάγγελος, Τοπογράφος μηχανικός: Ανδρεάτου Αγγελική, Αρχ/νας μηχανικός: Νακάσης Άγγελος, Εργατοτεχνίτες: Βαλεντής Γεράσιμος, Καππάτος Νίκος, Καραγκιαουρίδης Μιχάλης, Σταθάτος Διονύσης) αγόγγυστα και ήρεμα συνεχίζει μέχρι σήμερα τις εργασίες προκειμένου  δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους όχι μόνο της προϊστορικής Κεφαλονιάς αλλά ολόκληρου του Ιονίου να παραδοθούν στο κοινό και να γίνουν κτήμα του.

Ιστότοπος  ΛΕ΄Ε.Π.Κ.Α.: www.leepka.grΕικόνες
1.     Πινακίδα του Έργου
2.     Το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Μαζαρακάτων πριν τις εργασίες.
3.     Το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Λακήθρας πριν τις εργασίες.
4.     Κοσμήματα από χρυσό, Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Λακήθρας.
5.     Περιδέραια, Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Λακήθρας
6.     Κρατήρας από το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Λακήθρας
7.      Προθήκη ευρημάτων του Μυκηναϊκού Νεκροταφείου Μαζαρακάτων
8.      Εργασίες καθαρισμού τάφου στα Μαζαρακάτα.
9α.    Η παλιά περίφραξη και είσοδος του Μυκηναϊκού Νεκροταφείου   
          Μαζαρακάτων.
9β.   Τοποθέτηση νέας περίφραξης και θυρών εισόδου (επισκεπτών και οχημάτων)
         στο Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Μαζαρακάτων.
10α. Το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Λακήθρας πριν τις εργασίες.
10β. Εργασίες διαμόρφωσης διαδρομών επισκεπτών στο Μυκηναϊκό Νεκροταφείο
          Λακήθρας.
11α. Το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Μαζαρακάτων πριν την κατασκευή διαδρομών
          Επισκεπτών.
11β. Εργασίες διαμόρφωσης διαδρομών επισκεπτών στο Μυκηναϊκό Νεκροταφείο
          Μαζαρακάτων.
12α.  Ο Τάφος Ν του Μυκηναϊκού Νεκροταφείου Μαζαρακάτων πριν τις εργασίες   
          αποχωμάτωσης- καθαρισμού.
12β. Ο Τάφος Ν του Μυκηναϊκού Νεκροταφείου Μαζαρακάτων μετά τις εργασίες   
         αποχωμάτωσης- καθαρισμού, αποκάλυψη της συνέχειας του δρόμου.
13α. «Σιρός» στο Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Μαζαρακάτων πριν τις εργασίες 
          αποψίλωσης.
13β. Εργασίες καθαρισμού του σιρού, βάθους 4μ.

                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου