Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

CLLD/ LEADER 2014 – 2020.

Δελτίο Τύπου

Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων –
Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς
και Ιθάκης
Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100
Τηλ: 26713 60570
1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα τοπικού

προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020.

Το Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και  Ιθάκης, με την 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος

CLLD/LEADER «Καλές Πρακτικές Νησιωτικής Ανάπτυξης» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-
2020, καλεί τους ενδιαφερόμενους:
• ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού και φορείς τους,
• Φορείς Δημοσίου Τομέα,
• Ιδιωτικούς φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ
για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ
– Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)», Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων
στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν Πράξεις δημοσίου χαρακτήρα, που
συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού
πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, στους ακόλουθους τομείς:
Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει τις
ακόλουθες υποδράσεις:
19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό,
καθώς και των σχετικών υποδομών.
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός
οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου