Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Συνεδριάσεις Επιτροπών Παρακολούθησης του νέου Προγράμματος Ιονίων Νήσων

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης των
προγραμμάτων της τρέχουσας και της νέας προγραμματικής περιόδου
θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα την προσεχή Παρασκευή 25
Νοεμβρίου 2022.


Πιο συγκεκριμένα, στις 10.00π.μ. θα πραγματοποιηθεί η 1 η
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος
«Ιόνια Νησιά 2021-2027» σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη
υλοποίησης του προγράμματος για τη νέα περίοδο. Στη συνεδρίαση
θα γίνει παρουσίαση του Προγράμματος 2021-2027 και ειδικότερων
θεμάτων ενώ υπηρεσιακά στελέχη αρμόδιων Υπουργείων θα
αναφερθούν σε οριζόντια θέματα υλοποίησης των νέων
προγραμμάτων.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας (16.00) θα πραγματοποιηθεί η 6 η
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιόνια
Νησιά 2014-2020» . Στη συνεδρίαση θα γίνει παρουσίαση και
συζήτηση επί της πορείας υλοποίησης του προγράμματος το οποίο
βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσής του ενώ θα συζητηθούν και
ειδικότερα θέματα.
Στις; συνεδριάσεις θα παραστούν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ο κ. Carsten Rasmussen, Προϊστάμενος της Διοικητικής
μονάδας Ελλάδας-Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής
Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και ο κ. Patrick Paquet
Προϊστάμενος της Διοικητικής μονάδας Ελλάδας –Κύπρου της Γενικής
Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της
Ε.Ε., καθώς και στελέχη των αντίστοιχων μονάδων.
Και οι δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο
Cook’s Club (πρώην Park) στα Γουβιά.
Υπενθυμίζεται ότι στην Επιτροπή Παρακολούθησης μετέχουν:

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ως Πρόεδρος, εκπρόσωποι των
Αρχών διαχείρισης και συντονισμού, εκπρόσωποι δημοσίων αρχών,

ειδικών υπηρεσιών τομεακών Επιχ. Προγραμμάτων και Επιτελικών
δομών Υπουργείων, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, των
Δήμων κάθε Περ. Ενότητας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,
εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ (ΕΣΑμεΑ,
ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Περ. Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Ι.Ν.,
Επιμελητήρια, ΣΕΤΕ, κ.α). Επίσης μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου
εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών του Υπ. Ανάπτυξης, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων, της
Διεύθυνσης Αναπτ. Προγραμματισμού της ΠΙΝ, κ.α.

Επισυνάπτεται η Ημερήσια διάταξη των δύο Συνεδριάσεων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

της 1 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027»
Κέρκυρα, 25 Νοεμβρίου 2022

Προσέλευση 9.30 –10.00
Α. Εισαγωγικό μέρος 10.00–11.00
- Διαπίστωση απαρτίας - Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
- Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης
- Εισαγωγικές ομιλίες
Β. Το Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2021-2027 11.00 – 12.30
1.Παρουσίαση του Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2021-2027
Εισηγητής: Ασπιώτης Κώστας, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΠεΠ
2.Ενημέρωση για την εξειδίκευση και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων
Εισηγητής: Λινάρδου Βανέσσα, Στέλεχος Μονάδας Α ΕΥΔ ΠεΠ
3.Έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων
Εισηγητής: Φελούκας Γιώργος, Στέλεχος Μονάδας Α ΕΥΔ ΠεΠ
4.Ενημέρωση για θέματα επικοινωνίας και προβολής
Εισηγητής: Ρούσσου Αγγελική, Στέλεχος Μονάδας Α ΕΥΔ ΠεΠ
5. Παρουσίαση της περιφερειακής διάστασης της Στρατηγικής για την «’Έξυπνη
Εξειδίκευση» της Π.Ι.Ν. (RIS)
Εισηγητής: Σπίγγος Θανάσης, Προϊστάμενος Μονάδας Α ΕΥΔ ΠεΠ.

Γ. Ειδικά Θέματα 12.30 – 13.30
6. Παρουσίαση του εκπροσώπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
7. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων
 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (εισήγηση από την ΕΥΘΥ)
 Αναγκαίοι Όροι (εισήγηση από την ΕΥΣΣΑ)
 Αξιολόγηση και Σχέδια Αξιολόγησης (εισήγηση από την ΕΥΣΣΑ)
 Υποστήριξη Δικαιούχων (εισήγηση από την ΕΥΣΣΑ)
 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την προγραμματική περίοδο 2021-2027 (εισήγηση
από την ΕΥΣΕΚΤ)

Δ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 13.30 - 14.15

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 14.15 -14.30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

της 6 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Ε.Π. «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014- 2020»
Κέρκυρα, 25 Νοεμβρίου 2022

Προσέλευση 15.30 –16.00

Α. Εισαγωγικό μέρος 16.00 – 16.30
- Διαπίστωση απαρτίας - Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
- Έγκριση Πρακτικών 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης
- Εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Β. Πρόοδος Υλοποίησης ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 16.30 – 17.30
1.Πορεία υλοποίησης ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 και Πλαισίου Επίδοσης: ενημέρωση για
ενεργοποίηση του ΠΕΠ, ειδικές στρατηγικές, Σχέδιο Δράσης & Πλαίσιο Επίδοσης 2023)
Εισηγητής: Ασπιώτης Κώστας, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
2. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση & την
Επικοινωνία του ΠΕΠ
Εισhγητής: Ρούσσου Αγγελική, Στέλεχος Μονάδας Α ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
3.Ενημέρωση για την Αξιολόγηση των Κοινωνικών Δομών Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο του Π.Ε.Π.
Ι.Ν. 2014-2020»

Εισηγητής: Μαριέττα Όρφανου, στέλεχος ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Γ. Ειδικά Θέματα - Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων
θεμάτων 17.30 –
18.00
5. Ενημέρωση για την Αναθεώρηση Κανονισμών, κλείσιμο Ε.Π. και απαιτήσεις
Πλαισίου Επίδοσης
Εισηγητής: στέλεχος της ΕΑΣ
6. Σχέδια Αξιολόγησης και οριζόντιες αξιολογήσεις επιπτώσεων
Εισηγητής: στέλεχος ΕΑΣ

Δ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 18.00- 18.30

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 18.30-18.45

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου