Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

Ανάκληση της ΚΥΑ για τις υδατοκαλλιέργειες ζητεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ  ΤΟ kefaloniaphotonews.gr

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, μετά από πρόταση των επικεφαλής των παρατάξεων «Επτανησιακή Αναγέννηση», Γιώργου Καλούδη, «ΑΝ.Α.Σ.Α.», Θόδωρου Γαλιατσάτου και «Αριστερής Κίνησης Ιονίου», Σωτήρη Βλάχου, εξέδωσε ψήφισμα που «πέρασε» κατά πλειοψηφία.Το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού είδε την ΚΥΑ με αριθμό 31722/ αρ. φυλ. 2505 τΒ΄4-11-2011 για την έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού, αποφασίζει:1) Να ζητήσει την ανάκληση της επειδή θεωρούμε ότι χωροθετεί ιχθυοκαλλιέργειες αγνοώντας τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που σαφώς όριζε το καθεστώς των ιχθυοκαλλιεργειών στην Π.Ι.Ν.
2) Να προσφύγει νομικά κατά της ΚΥΑ στο ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση της, εξουσιοδοτώντας την Οικονομική Επιτροπή για τη διαδικασία ανάθεσης σε νομικό για την προσφυγή. 

Προγραμματική Σύμβαση για υλοποίηση μελετών για τον Αίνο


Σε προγραμματική σύμβαση, σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, θα προχωρήσουν η Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, με αντικείμενο την υλοποίηση μελετών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 + 40.000,00 = 110.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.Φυσικό Αντικείμενο των Μελετών

Μελέτη Διαχειριστικού Σχεδίου της Προστατευόμενης Περιοχής.
Αφορά σε μελέτη από την οποία θα προκύψει το νέο Διαχειριστικό Σχέδιο για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο Διαχειριστικό Σχέδιο είχε εκδοθεί το 1996. Συνεπώς αποτελεί επιτακτική ανάγκη η σύνταξη και έγκριση του νέου Διαχειριστικού Σχεδίου για την Προστατευόμενη Περιοχή, καθώς σε αυτή στηρίζεται η λειτουργία της. Το νέο Διαχειριστικό Σχέδιο θα βασιστεί στο παλιό, εντούτοις, θα λαμβάνει υπόψη και όλα τα νεότερα επιστημονικά στοιχεία. Αναμένεται ότι το νέο Διαχειριστικό Σχέδιο θα θέτει στόχους για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη της Προστατευόμενης Περιοχής και θα προτείνει στο Φορέα και στις συναρμόδιες υπηρεσίες την υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου.
Η κτηνοτροφία, ως μία από τις ασκούμενες δραστηριότητες που επιδρά άμεσα στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα, αλλά είναι απαραίτητο να ενσωματώνεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση της περιοχής. Το βασικό ζητούμενο είναι η άσκησή της να γίνεται με τρόπο συμβατό με την διατήρηση σε καλή κατάσταση των προστατευτέων αντικειμένων της περιοχής, δηλαδή τα είδη και τους οικοτόπους. Εξάλλου, κατά τις τελευταίες δεκαετίες το φορτίο βόσκησης έχει αυξηθεί σημαντικά και συνέπειες αυτής είναι ορατές και στον Εθνικό Δρυμό Αίνου. Εντούτοις, έως σήμερα δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την έκταση της δραστηριότητας, ούτε έχουν ποσοτικοποιηθεί οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση Ειδικής Λιβαδοπονικής Μελέτης για την περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού, τα αποτελέσματα της οποίας θα αποτελέσουν ένα σημαντικό διαχειριστικό εργαλείο για το Φορέα Διαχείρισης για τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση δράσεων που θα αναβαθμίσουν την περιοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου