Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ


(πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς)

2019

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν νέες κοινωνικές δομές, που
σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται
από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η λειτουργία τους εστιάζει στην υποδοχή, την
ενημέρωση και την υποστήριξη πολιτών, ειδικότερα αυτών που ανήκουν
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, στοχεύουν στην παροχή
υπηρεσιών και τη διασύνδεση των ωφελούμενων ατόμων με όλους τους
φορείς, δομές, Υπηρεσίες, Κοινωνικά Προγράμματα και δράσεις, με
σκοπό την κοινωνική ένταξη, καθώς και την ένταξη στην αγορά εργασίας.
Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ και Κινητή Μονάδα ξεκίνησε
τη λειτουργία του στην Κεφαλονιά στις 22/01/2018 και στεγάζεται στο
Αργοστόλι επί της Σουηδίας 11 (πλησίον Γενικού Νοσοκομείου
Κεφαλληνίας). Στελεχώνεται από δύο κοινωνικούς λειτουργούς, έναν
παιδαγωγό και ένα διαμεσολαβητή.

Κατά το έτος 2019, το Κέντρο Κοινότητας διεκπεραίωσε τρεις χιλιάδες
εξακόσια τριάντα επτά (3.637) αιτήματα, τα οποία μεταξύ άλλων
αφορούσαν ενδεικτικά:
• Ενημέρωση για κρατικές παροχές, επιδόματα και ευνοϊκές
ρυθμίσεις.
• Παραπομπές σε υπηρεσίες και δομές, που δραστηριοποιούνται στο
Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίστηκαν.
• Αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)
(υποβολή νέων αιτήσεων, πληροφορίες).
• Αιτήσεις για το Επίδομα Στέγασης.

2

• Αιτήσεις για προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα (νέες
αιτήσεις, συνέχιση, κληρονομικά κ.α.).
• Αιτήσεις για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων
Υπερηλίκων.
• Αιτήσεις για Έξοδα Κηδείας Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
• Λήψη αιτήσεων για το ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ρεύματος
και διαβίβασή τους στην αρμόδια επιτροπή.
• Ενημέρωση για διαδικασία έκδοσης κάρτας ανεργίας και
παραπομπή πολιτών στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγγραφούν στο
μητρώο ανέργων.
• Εργασιακή συμβουλευτική, σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων,
αναζήτηση αγγελιών ανεύρεσης εργασίας, αναζήτηση προκηρύξεων
και βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων και στη συγκέντρωση
δικαιολογητικών, ενημέρωση για προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης.
• Ατομικές συνεδρίες. Ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική
υποστήριξη.
• Πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών.
• Αναζήτηση τρόπων προμήθειας φαρμακευτικών και παραϊατρικών
προϊόντων, κατόπιν σχετικών αιτημάτων.

3

Γράφημα 1: Προσέλευση πολιτών ανά μήνα.

Επιπλέον, το Κέντρο Κοινότητας:
• Πραγματοποίησε επισκέψεις (148 φορές) σε τοπικούς φορείς και
υπηρεσίες με στόχο τη γνωριμία, την ενημέρωση για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής, καθώς και τη συνεργασία για
την ανάπτυξη κοινού πλάνου παρέμβασης για κοινά περιστατικά.
• Προέβη σε δικτύωση και επικοινωνία με Κέντρα Κοινότητας άλλων
περιοχών της χώρας.
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2019 2018

4

• Εξέδωσε σαράντα τέσσερα (44) δελτία τύπου και ανακοινώσεις στα
τοπικά ΜΜΕ.
• Ενημέρωνε καθημερινά με ανακοινώσεις την σελίδα του Κέντρου
Κοινότητας σε κοινωνικό ιστότοπο.
• Διένειμε αφίσες και φυλλάδια της δομής σε υπηρεσίες και φορείς
σε όλο το νησί.
• Διένειμε ενδύματα και υποδήματα σε οικονομικά αδύναμες
οικογένειες (προσφορές πολιτών).
• Ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς και υπηρεσίες για την πολύπλευρη
στήριξη πολιτών και οικογενειών.
• Διαμεσολάβησε με νοσοκομεία και υπηρεσίες, κατόπιν αιτημάτων
πολιτών.
• Συνεργάστηκε με τον Ιατρικό Σύλλογο Κεφαλληνίας και την Αστική
μη Κερδοσκοπική Εταιρία Αρωγής Ασθενών Κεφαλληνίας και
Ιθάκης «Άγιος Λουκάς Ο Ιατρός».
• Παρείχε υποστήριξη στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.
• Συμμετείχε σε συνάντηση κλιμακίου της Διεθνούς Αμνηστίας,
πολιτών και φορέων, που έλαβε χώρα στο Γενικό Νοσοκομείο
Κεφαλληνίας και στόχευε στην καταγραφή των προβλημάτων, που
πλήττουν τον τομέα της υγείας στον τόπο της (15 Φεβρουαρίου
2019).
• Συμμετείχε στην εκδήλωση της ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι
με θέμα «Επενδύουμε στον άνθρωπο! Κοινωνικές δομές & δράσεις
του ΕΣΠΑ στην Κεφαλονιά.» (ενημέρωση κοινού για το ρόλο του
Κέντρου Κοινότητας, παρουσίαση της δομής & θεατρικά σκετς από
την θεατρική ομάδα ανήλικων “RomArt”) (18 Μαρτίου 2019).
• Συμμετείχε σε διημερίδα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών
Ελλάδος με θέμα «Ανθρώπινες Σχέσεις και Κοινωνική Εργασία σε
ένα Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον» στην Αθήνα (5 & 6 Απριλίου
2019).

5

• Συμμετείχε στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Επιμορφωτικού
Προγράμματος για προσωπικό των ΟΤΑ της Βασικές Αρχές
Πυροπροστασίας με τίτλο: «Βασικές Αρχές Πυροπροστασίας –
Εκπαίδευση Προσωπικού ΟΤΑ», το οποίο διοργάνωσε η
Πυροσβεστική Ακαδημία (13,15 &17 Μαΐου 2019).
• Ανέπτυξε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου

«ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ», το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Πατρών-
Τομέα Κεφαλληνίας, τον Ιατρικό Σύλλογο Κεφαλληνίας, το

Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας και την Κ.Ε.Δ.Η.ΚΕ., προκειμένου να
διεξαχθούν διαδραστικές ημερίδες Α’ Βοηθειών στο γενικό
πληθυσμό και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:
o Αργοστόλι – 3 Ιουλίου 2019,
o Σάμη – 24 Ιουλίου 2019 (σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Σάμης «Αιγιαλός») και
o Πόρος – 30 Νοεμβρίου 2019 (σε συνεργασία με το Βοήθεια
στο Σπίτι Δήμου Αργοστολίου και την Κοινότητα Πόρου).
• Συμμετείχε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής
Φροντίδας «Επ’ Αρωγή» με θέμα «Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες,
Πολιτισμικές Πρακτικές και Κοινοτικές Παρεμβάσεις» (παρουσίαση
πρακτικών κοινωνικής ένταξης που εφαρμόζονται στην Κεφαλονιά
για τον πληθυσμό των Ρομά) στο Ηράκλειο Κρήτης (10-11
Οκτωβρίου 2019).
• Διοργάνωσε σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών
Δήμου Αργοστολίου περιπατητική διαδρομή με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Μαστού (25 Οκτωβρίου 2019).
• Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού και σε
συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Αργοστολίου
και την ΚΕΔΗΚΕ, πραγματοποίησε σχετική εκδήλωση (έκθεση
ζωγραφικής μαθητών & προβολή ταινίας από την Κινηματογραφική
Λέσχη) (25 Νοεμβρίου 2019).

6

• Συμμετείχε στην Παιδαγωγική Ημερίδα της Ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων»
με θέμα: «Αναπηρία: «Είμαι», «Θέλω», «Μπορώ» χωρίς
συμβιβασμούς και εξαιρέσεις» στο Ληξούρι (3 Δεκεμβρίου 2019).
• Σε συνεργασία με την Κοινότητα Αργοστολίου, συγκέντρωσε σχολικά
είδη, τα οποία διανεμήθηκαν σε μαθητές οικονομικά αδύναμων
οικογενειών.
• Ήρθε σε επικοινωνία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία και
την Κ.Ε.Δ.Ε., προκειμένου να αναπτυχθεί μελλοντική συνεργασία
(επίσκεψη Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας στην Κεφαλονιά).
• Ήρθε σε επικοινωνία με την ΓΣΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη
μελλοντικής συνεργασίας μέσω της διεξαγωγής εργαστηρίων
συμβουλευτικής ανέργων.
• Υπάλληλός του ορίστηκε ως υπηρεσιακός σύνδεσμος επαφής με τον
Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς για την προστασία θυμάτων εμπορίας
ανθρώπων (ΕΜΑ).

Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας:
• Πραγματοποίησε επισκέψεις σε οικίες οικογενειών Ρομά σε όλο το
νησί και προχώρησε σε καταγραφή του πληθυσμού.
• Έκανε λήψη κοινωνικών ιστορικών.
• Κατέγραψε περιπτώσεις οικογενειών που συστεγάζονται στην ίδια
κατοικία, ώστε να γίνει πρόταση «απεγκλωβισμού» νεαρών
ζευγαριών.
• Έλεγξε τις συνθήκες διαβίωσης, κυρίως στους δύο μεικτούς
καταυλισμούς στην περιοχή της Παλικής.
• Συμμετείχε στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Βραχυπρόθεσμου
Προγράμματος Επιδότησης Ενοικίου Οικογενειών που διαβιούσαν

7

στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς και συνέβαλε στην υποβολή
της σχετικής εισήγησης για τη συνέχιση του προγράμματος.
• Έλεγξε την αστικοδημοτική κατάσταση του πληθυσμού και βοήθησε
στην επίλυση εκκρεμοτήτων σε διαδικαστικά θέματα (π.χ.
αναγνώριση τέκνου, έκδοση ταυτότητας, κ.α.).
• Διαμεσολάβησε με υπηρεσίες κατόπιν σχετικών αιτημάτων.
• Παρέπεμψε σε υπηρεσίες και δομές, που δραστηριοποιούνται στο
Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίστηκαν.
• Κατέθεσε αίτηση για το βραβείο DOSTA!-Congress Prize for
Municipalities 2019.
(Το Βραβείο Dosta! απονέμεται κάθε 2 (δυο) χρόνια σε τρεις (3)
δήμους Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίοι
αποδεικνύουν ότι υλοποίησαν αποτελεσματικά καινοτόμες και
δημιουργικές πρωτοβουλίες διασφαλίζοντας την μακροπρόσθεσμη
ένταξη των Ρομά και των Ταξιδευτών στην περιοχή τους.)
• Συμμετείχε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής
Φροντίδας "Επ' Αρωγή" με θέμα «Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες,
Πολιτισμικές Πρακτικές και Κοινοτικές Παρεμβάσεις» (παρουσίαση
πρακτικών κοινωνικής ένταξης που εφαρμόζονται στην Κεφαλονιά
για τον πληθυσμό των Ρομά) στο Ηράκλειο Κρήτης (10-11
Οκτωβρίου 2019).
• Όσον αφορά την εκπαίδευση:
❖ Πραγματοποίησε επισκέψεις σε σχολεία του Νομού,
προκειμένου να διερευνηθεί η σχολική διαρροή των μαθητών
και η σχολική τους επίδοση.
❖ Κατέγραψε το σύνολο των μαθητών που φοιτούν σε σχολικές
μονάδες της Κεφαλονιάς.
❖ Μερίμνησε για την εγγραφή των ανηλίκων στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (επικοινωνία με σχολεία και

8

Δ/νσεις Α ́Βάθμιας και Β ́Βάθμιας Εκπαίδευσης, βοήθεια
στη συλλογή δικαιολογητικών κ.α.).
❖ Ενημέρωσε απόφοιτους λυκείου Ρομά για υποτροφίες του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
❖ Βοήθησε στην υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση voucher
για τη φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
(Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
ζωής" - ΕΕΤΑΑ).
❖ Παρέπεμψε ανήλικους στο ΚΕΔΔΥ Κεφαλληνίας.
❖ Διεξήγαγε μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε ανήλικους.
❖ Διεξήγαγε μαθήματα αλφαβητισμού ενηλίκων.
❖ Απασχόλησε εθελοντικά μια παιδαγωγό στα πλαίσια
πρακτικής εργασίας με θέμα «Διαπολιτισμική Αγωγή».
❖ Σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό καθοδηγητή για ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας του
Δήμου, συγκρότησε θεατρική ομάδα ανηλίκων Ρομά
“RomArt”.
❖ Διεξήγαγε μαθήματα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά.
❖ Διεξήγαγε λογοτεχνική ομάδα ανηλίκων.
❖ Αναζήτησε δραστηριότητες, στις οποίες θα μπορούσαν να
συμμετέχουν ανήλικοι στον ελεύθερο χρόνο τους και
καθοδήγησε τις οικογένειες προς αυτό το σκοπό.
❖ Προώθησε τη συμμετοχή ανηλίκων σε πολιτιστικές
εκδηλώσεις μέσω της προμήθειας εισιτηρίων για θεατρικές
παραστάσεις [εισιτήρια για την παράσταση «Το Τσίρκο του
Καραγκιόζη», (προσφορά του Θιάσου «ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΛΙΑ» του
Μιχάλη Παναγιωτόπουλου)].

9

❖ Εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναζητούσε εθελοντές για
τη δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας,
δημιουργικής απασχόλησης κ.α. Θα οργανωθούν νέα
τμήματα κατά το έτος 2020.
• Όσον αφορά τον τομέα της υγείας:
❖ Αναζήτησε τρόπους προμήθειας φαρμακευτικών και
παραϊατρικών προϊόντων, κατόπιν σχετικών αιτημάτων.
❖ Διαμεσολάβησε με νοσοκομεία κατόπιν σχετικών αιτημάτων.
❖ Συνεργάστηκε με την Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν.
Κεφαλληνίας για διάφορα θέματα.
❖ Συνεργάστηκε με την Κοινωνική Υπηρεσία του Γ.Ν.
Κεφαλληνίας για κοινά περιστατικά.
❖ Συνεργάστηκε με τον Ιατρικό Σύλλογο Κεφαλληνίας για
διάφορα θέματα.
❖ Ανέπτυξε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Αργοστολίου και το
Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ», όπου
εξετάστηκαν οδοντιατρικά ανήλικοι, που διαβιούν σε
μεικτούς καταυλισμούς της Παλικής. Στα παιδιά
μοιράστηκαν kit στοματικής υγείας της COLGATE,
προσφορά της CMT PROOPTIKI.
❖ Ανέπτυξε συνεργασία με τη Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική του Γ.Ν. Κεφαλληνίας και διεξήγαγε πρόγραμμα
αγωγής υγείας – προληπτικής ιατρικής σε γυναίκες.

• Όσον αφορά τον τομέα της εργασίας:
❖ Παρείχε εργασιακή συμβουλευτική & κινητοποίηση.
❖ Συνέταξε βιογραφικά σημειώματα, κατόπιν σχετικής αίτησης.
❖ Αναζήτησε θέσεις εργασίας, κατόπιν σχετικής αίτησης.

10

❖ Υποστήριξε την εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ και
τη σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης.
❖ Ενημέρωσε για προγράμματα εργασίας (π.χ. κοινωφελή) και
βοήθησε στη συμπλήρωση αιτήσεων, όπου χρειάστηκε.
❖ Παρέπεμψε σε προγράμματα ή φορείς μέσω των οποίων
μπορούν να αναπτυχθούν/καλλιεργηθούν επαγγελματικές
δεξιότητες & βοήθησε στη συμπλήρωση σχετικών αιτήσεων.
❖ Διερεύνησε τον τρόπο απόκτησης άδειας πλανόδιου
εμπορίου, κατόπιν σχετικών αιτήσεων.

11

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα έως
Παρασκευή) από τις 07:00 έως τις 15:00 επί της Σουηδίας 11 στο
Αργοστόλι.
Στοιχεία επικοινωνίας:
o Τηλ.-Fax: 26710 22395
o E-mail: kentrokoinotitaskef@gmail.com
o Facebook:
https://www.facebook.com/kentrokoinotitaskefalonia/

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αργοστολίου με Παράρτημα Ρομά:
Anika Chrusciel, Κοινωνική Λειτουργός
Μιχάλης Γραμματικόπουλος, Κοινωνικός Λειτουργός
Μαρία-Αικατερίνη Βενταφρίντα, Διαμεσολαβήτρια
Σπυριδούλα Βαμβακά, Ειδική Παιδαγωγός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου