Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ για κλεισιμο σχολειων

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν 3852/2010
(ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ.ΣΤ υπο περιπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,
 Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ 201/1998.
 Το υπ`αριθμ.318/29-1-2020 (αρ εισ 1651/29-1-2020) έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας
Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας σχετικά με «Ενημέρωση για απουσίες μαθητών».
 Την άμεση ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας των σχολείων λόγω των αυξανόμενων
απουσιών των μαθητών από την έξαρση του ιού της γρίπης και την ανάγκη προστασίας των
υγιών μαθητών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την διακοπή λειτουργίας των κάτωθι Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων που λειτουργούν
στο Δήμο Αργοστολίου στις 30 &31 Ιανουαρίου 2020
1.4
ο
Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου.
2.6ο
Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου.
3.Δημοτικό Σχολείο Κεραμειών
4.3ο
Νηπιαγωγείο Αργοστολίου.
5.Νηπιαγωγείο Σκάλας.
Ο Δήμαρχος
Θεόφιλος Μιχαλάτoς
Κοινοποίηση:
-Δ/νση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας
-4ο
Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου.
-6ο
Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου.
-Δημοτικό Σχολείο Κεραμειών
-3ο
Νηπιαγωγείο Αργοστολίου.
-Νηπιαγωγείο Σκάλας
Εσωτερική Διανομή:
Α/Δ κ.Τσιλιμιδό Γεώργιο
Σχολική Επιτροπή Α`θμιας Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου