Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΗΣ

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΑΕΔ 2020


ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΠ


Έναρξη:21/9/2020 - Λήξη:30/11/2020


Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Δ.Α.Τ ( ή Διαβατήριο & άδεια διαμονής.)

2. Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο Α.Φ.Μ και ο Α.Μ.Κ.Α.

3. Εκκαθαριστικό Εφορίας.

4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Ε.Τ.Ε. με αριθμό IBAN

Το επίδομα χορηγείται εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες από τον Ν.1836/89

προϋποθέσεις:

1. Οικοδόμοι με 95-210 ημερομίσθια το 2019.

2. Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου με 75 τουλάχιστον

ημερομίσθια και όχι περισσότερα από 50 από 01/10/2019 έως 31/12/2019.

3. Μουσικοί – τραγουδιστές – ηθοποιοί με 50-210 ημερομίσθια το 2019.( με

βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου για μουσικούς )

4. Χειριστές οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων με 70-210 ημερομίσθια το

2019.( με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος για χειριστές ανυψωτικών και

εκσκαπτικών μηχανημάτων ).

5. Οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης εφόσον υπάγονται σε ασφάλιση ΕΦΚΑ με

50-230 ημερομίσθια.

6. Οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τις

10/09/2019 και ασκούσαν ένα εκ των επαγγελμάτων που έχουν τις

προϋποθέσεις.

7. Όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους

θητεία από 11/9/2020 και μετά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής

επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος.


Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος


Αμαλία Αλυσανδράτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου