Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 Το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας και το Κέντρο

Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Αργοστολίου ενημερώνουν ότι

παρατείνεται το χρονικό διάστημα συγκέντρωσης σχολικών ειδών, προκειμένου να

καλυφθούν οι ανάγκες παιδιών των οικονομικά αδύναμων οικογενειών του Δήμου

για τη νέα σχολική χρονιά. Η συγκέντρωση των σχολικών ειδών θα διαρκέσει ως

την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Όσοι θα ήθελαν να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια συγκέντρωσης

σχολικών ειδών μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των δύο υπηρεσιών:

Σουηδίας 11 (πλησίον Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας), από τις 08:00 έως τις

14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να καλέσουν στο 26710

22506 Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας και στο Κέντρο Κοινότητας 26710 22395.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

Επισης

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΠΕΚΑ


Το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας και το Κέντρο Κοινότητας

με Παράρτημα Ρομά σας ενημερώνουν ότι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία

εργάσιμη ημέρα του μήνα, θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα παρακάτω

επιδόματα και παροχές:


 Επίδομα Γέννησης,

 Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα,

 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ),

 Επίδομα Στέγασης,

 Επίδομα Παιδιού,

 Στεγαστική Συνδρομή,

 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων,

 “Σύνταξη Υπερηλίκων του Ν. 1296/1982”,

 Επίδομα Ομογενών,

 “Συνεισφορά Δημοσίου του Ν. 4605/2019”.

και

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Ο.Α.ΕΔ ΕΤΟΥΣ 2020


Απαραίτητα δικαιολογητικά:


1) Δ. Ταυτότητας ή Διαβατήριο και Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για

ανανέωση της άδειας διαμονής (Οι άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει να

αναφέρουν ότι παρέχεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για εξαρτημένη εργασία, ή

προκειμένου για εργολάβους ή υπεργολάβους οικοδομικών έργων, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή

έργου).

2) Έγγραφα που να προκύπτει ο ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, ο αρ. μητρώου ΙΚΑ.

3) Φ/φo καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που

δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με

υποχρεωτικά α΄δικαιούχο τον ωφελούμενο.

Το επίδομα χορηγείται εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις:

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2020 ανά επάγγελμα

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ημερομίσθια 2019


Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί 95-210

Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες 50-210

Δασεργάτες-Ρητινοσυλλέκτες 50-240

Καπνεργάτες 50-210

Μουσικοί-μέλη του οικείου επαγγελματικού

σωματείου 50-210

Υποδηματεργάτες 50-210

Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 50-230

Χειριστές εσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών,

γεωτρητικών μηχανημάτων 70-210

Ηθοποιοί 50-210

Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης 50-210

Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου 50-210

Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου,Ταμίες

κινηματογράφου και θεάτρου 50-210

Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου 75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12

Σμυριδεργάτες 50-240

Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου 50-210

Χορευτές-μέλη των οικείων κλαδικών

ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 50-210

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές

οπτιοακουστικές εκδηλώσεις-μέλη των οικείων

κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων


50-210


Συνταξιούχοι από 11/9/2020 και μετά, καθώς και όσοι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία

από 11/9/2020 και μετά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

Μουσικοί, χορευτές και τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις,

προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

Χειριστές ανυψωτικών και εκσκαπτικών μηχανημάτων, προσκομίζουν άδεια εξασκήσεως

επαγγέλματος.

Οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά

κατά την υποβολή της αίτησης, (με χρήση κωδικών ΤΑΧΙΣnet - gov.gr - Εργασία και ασφάλιση –

Ανεργία – Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ). Σε περίπτωση που δεν επισυναφθούν ηλεκτρονικά

κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει οι δικαιούχοι να τα προσκομίσουν άμεσα και

οπωσδήποτε πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Καταληκτική Προθεσμία: 30/11/2020 και ώρα 14:00.


Tηλέφωνα ΚΕΠ Δήμου Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61737

ΚΕΠ 0550 Ελειού - Πρόννων: 26713-61630 & 26713-61000 & 26713-61737

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου