Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Η ΠΕΔ-ΙΝ οργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η ΠΕΔ-ΙΝ οργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στελεχών των

Δήμων των Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ

Ο κ.Αλέξανδρος Παρίσης Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

Ιονίων Νήσων ενημερώνει ότι η ΠΕΔ-ΙΝ προγραμματίζει σε συνεργασία με την

ΕΕΤΑΑ την υλοποίηση Ενημερωτικών – Επιμορφωτικών Διαδικτυακών

Συναντήσεων με θέμα:

a. Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών για

τις Οικονομικές Υπηρεσίες και λοιπές Υπηρεσίες των Δήμων των

Ιονίων Νήσων.

β. Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών και Έργων για τις

Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων των Ιονίων Νήσων.

Στόχος των εξ αποστάσεως Επιμορφωτικών Προγραμμάτων είναι η παροχή

γνώσεων και της αναγκαίας πληροφόρησης προς τους εργαζόμενους των

Δήμων των Ιονίων Νήσων, σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων

έργων και μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.

Έμφαση θα δοθεί στο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Με το Νόμο αυτό έγιναν σημαντικές αλλαγές στο νόμο 4412/16, με στόχο την

απλοποίηση διαδικασιών και την επιτάχυνση της εξέλιξης των δημοσίων

Συμβάσεων Έργων, Μελετών Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Οι ενημερωτικές – επιμορφωτικές Συναντήσεις θα διεξαχθούν

διαδικτυακά:

α) την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 έως και την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 και ώρα

09.00 -12.00 για τους εργαζόμενους στις Οικονομικές και λοιπές

Υπηρεσίες των Δήμων

β) την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 και ώρα

09.00 -12.00 για τους εργαζόμενους στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων.

Τα στελέχη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις ενημερωτικές –

επιμορφωτικές συναντήσεις, πρέπει να αποστείλουν τη Δήλωση συμμετοχής

τους στην ΠΕΔ-ΙΝ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Από το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου