Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τρίτη 27 Απριλίου 2021

We go back in time - Eπιστρέφουμε στο χρόνο

 

For you who have visited or stayed in Poros village, this is an interesting photograph. It shows the village when it was built in the 60s. The inhabitants of the destroyed by the 1953 earthquake mountain villages Anninata, Koroni and 2 more, were moved to Poros where they got a plot of land with a small house built by the army. Before this, Poros did not exist as a village and it was an area where mainly grapes were cultivated.
Until the village was ready the inhabitants survived in their old villages. First for years in army tents and afterward in make-do small houses made from corrugated sheet and other materials.
Many people, despite the difficult circumstances, did not want to move to Poros. But they had no choice.
When I came to live in Poros in 1981 most roads were still not asphalted

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Σήμερα επιστρέφουμε στο χρόνο άλλη μια φορά.
Για εσάς που έχετε επισκεφθεί ή μείνει στο χωριό Πόρος, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Δείχνει το χωριό όταν χτίστηκε τη δεκαετία του 60 Οι κάτοικοι των καταστράφηκαν από τα 1953 σεισμικά ορεινά χωριά Αννινάτα, Κορώνη και 2 ακόμη, μετακινήθηκαν στον Πόρο όπου απέκτησαν οικόπεδο με μικρό σπιτάκι που χτίστηκε από τον στρατό. Πριν από αυτό ο Πόρος δεν υπήρχε ως χωριό και ήταν μια περιοχή όπου κυρίως καλλιεργούνταν σταφύλια.
Μέχρι το χωριό να είναι έτοιμο οι κάτοικοι επέζησαν στα παλιά τους χωριά. Πρώτα εδώ και χρόνια σε σκηνές στρατού και μετά σε make-do μικρά σπιτάκια φτιαγμένα από κυματοειδή φύλλα και άλλα υλικά.
Πολλοί άνθρωποι, παρά τις δύσκολες συνθήκες, δεν ήθελαν να μετακομίσουν στον Πόρο. Αλλά δεν είχαν άλλη επιλογή.
Όταν ήρθα να ζήσω στον Πόρο σε 1981 οι περισσότεροι δρόμοι δεν ήταν ακόμα ασφαλτοι.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου