Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22 ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑνακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ.

Για την ενημέρωσή σας συνδεθείτε στο  https://diek.it.minedu.gov.gr/

Καλούνται οι επιτυχόντες στο ΔΙΕΚ Κεφαλληνίας με τη διαδικασία της

ηλεκτρονικής αίτησης να προσέλθουν απαραιτήτως στη γραμματεία του ΙΕΚ για να

υποβάλουν Αίτηση Οριστικοποίησης της Εγγραφής από την Πέμπτη 16-09-2021 έως

και την Τετάρτη 22-09-2021 και ώρες από 14:30 έως 19:30.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΝΑΙ:

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEBDESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

 Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες

υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα

θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους.

Κατά την προσέλευσή τους στο Δημόσιο ΙΕΚ Κεφαλληνίας οι επιτυχόντες υποψήφιοι

οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους,

2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου,

Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ),

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

 4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους

(κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία,κ.λπ).

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ

74/Α’/26-3-2014). Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά,

ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα

έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από

τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού

λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται


υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την

προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως,

όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και

τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του

υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

  

Επιτυχόντες του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου οι οποίοι έχουν εγγραφεί

στην ειδικότητα που πέτυχαν και επιθυμούν τη διαγραφή τους, για να εγγραφούν και

να φοιτήσουν σε άλλη ειδικότητα στην οποία επιλέχθηκαν με την τρέχουσα

διαδικασία, πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση/αίτηση διαγραφής στο ΔΙΕΚ που

είχαν αρχικά εγγραφεί [έντυπη ή ηλεκτρονική (gov.gr] εντός της προκαθορισμένης

προθεσμίας εγγραφών.

Πληροφορίες:   ΔΙΕΚ Κεφαλληνίας

 Διεύθυνση: Ε.Ι.Ν-EΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΛΑΣΣΗ

 Τηλ.: 26710- 26851, 26852

 Ιστοσελίδα:   http://iekkef.mysch.gr/

          https://www.facebook.com/IekKef/

 Email:  diek.kefallinias@sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου