Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

Νέα επερώτηση Φόρτε «ταράζει» τα λιμνάζοντα νερά της ΠΙΝ

Η νέα επερώτηση του Γεράσιμου Φόρτε για την απουσία της ΠΙΝ από τα Ευρωπαϊκά δρώμενα
Επερώτηση
Του Γεράσιμου Φόρτε, Περιφερειακού Συμβούλου της «Επτανησιακής Αναγέννησης»
30 Οκτωβρίου 2011
Προς : Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδωνα Σπύρου
Κοινοποίηση: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστο Άνθη
Κύριε Περιφερειάρχη
Α. Όπως είναι γνωστό βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την Ε΄ Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

Ήδη τον περασμένο Ιούνιο ψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο νέος επταετής προϋπολογισμός της E.E. για την περίοδο 2014 – 2020.
Πριν λίγες ημέρες η Κομισιόν έδωσε στη δημοσιότητα το προτεινόμενο νομικό πλαίσιο με όλους τους σχετικούς κανονισμούς για την Ε΄ Προγραμματική Περίοδο.
Οι προτάσεις αυτές θα αποσταλούν για διαβούλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, ώστε σε σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών στα τέλη του 2012 να οριστικοποιηθούν τα ποσά και το νομικό πλαίσιο, το 2013 να ετοιμαστούν όλα τα προγραμματικά κείμενα και το 2014 (χρονιά που θα γίνουν οι επόμενες Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές) να ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος.
Όπως είναι γνωστό η αξιολόγηση των Περιφερειών στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης γίνεται βάση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).
Μέχρι τώρα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με ΑΕΠ μικρότερο του 75% του μέσου όρου του ΑΕΠ της ΕΕ των 27, είχε πλήρη κάλυψή από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και περιλαμβάνεται στις περιοχές του Στόχου 1.
Σύμφωνα με τις προτάσεις που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους Κανονισμούς που θα διέπουν την Πολιτική Συνοχής κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, ως βάση αναφοράς για τον υπολογισμό του ΑΕΠ θα ληφθεί υπόψη η περίοδος 2007 – 2009, που δεν είναι στο σύνολό της αντιπροσωπευτική της ύφεσης, με αποτέλεσμα το επόμενο χρηματοδοτικό πακέτο να μη λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της κρίσης στο βιοτικό επίπεδο των περιφερειών.
Έτσι λοιπόν μεταξύ των έξι Περιφερειών της Ελλάδας που υποβαθμίζονται και εντάσσονται στη δεύτερη κατηγορία (Περιφέρειες Σταδιακής Μείωσης) με ΑΕΠ 75 – 90% του μέσου όρου του ΑΕΠ της Ε.Ε. των 27 είναι και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, οπότε και προβλέπεται ότι θα λάβει τα 2/3 των πόρων που της αντιστοιχούσαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 !
Στο ΕΣΠΑ έχουμε λάβει 242 εκατ. ευρώ Κοινοτική Συνδρομή που σημαίνει ότι στην Ε΄ Προγραμματική Περίοδο θα λάβουμε 161,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 80,7 εκατ. ευρώ λιγότερα !
Η συνολική μείωση του προγράμματος θα είναι πολύ μεγαλύτερη, αφού ανάλογα θα μειωθούν και οι πόροι από την Εθνική Συμμετοχή !
Με βάση τα παραπάνω το χρηματοδοτικό μέλλον για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζεται αρκετά δυσοίωνο στην Ε΄ Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, πολύ δε περισσότερο που οι υποχρεώσεις από το ΕΣΠΑ με τις υπερδεσμεύσεις είναι ήδη αρκετά εκατομμύρια και οι απώλειες του ΕΣΠΑ λόγω της μείωσης της Ελληνικής συμμετοχής στο 5% φθάνουν τα 48 εκατομμύρια.
Γι’αυτό και ανεξάρτητα από τον διεκδικητική τακτική της Κυβέρνησης, εμείς ως Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τις άλλες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Περιφέρειες στις προτεραιότητες που ήδη έχουν τεθεί από τους Ευρωπαϊκούς Αυτοδιοικητικούς Οργανισμούς όπως η Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή Νήσων της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης (CPMR).
Βέβαια είμαστε σε μειονεκτική θέση όταν στην Εθνική αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειών η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι η μοναδική που δεν εκπροσωπείται, ενώ απέχουμε από κρίσιμες συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νήσων αν και μέλη, όπως συνέβη στην τελευταία Γενική Συνέλευση 28 και 29 Σεπτεμβρίου στη Δανία και στην οποία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξέλεξε τον Περιφερειάρχη της στη θέση του Αντιπροέδρου !!!
Οι παραπάνω οργανισμοί έχουν θέσει ευθέως το θέμα πως λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης το ΑΕΠ έχει έντονη πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια, οπότε και πρέπει, κατ’ εξαίρεση, για την κατανομή των πόρων της περιόδου 2014 – 2020 να ληφθεί υπόψη το ΑΕΠ των δύο τελευταίων ετών, 2012 και 2013, και όχι αυτό που ήταν πριν τέσσερα έτη.
Στην αντίθετη περίπτωση έχει διαμηνυθεί ότι η πολιτική σύγκλισης που θα σχεδιαστεί θα είναι καταδικασμένη να αποτύχει.
Επί πλέον από τους Ευρωπαϊκούς Αυτοδιοικητικούς οργανισμούς έχει απαιτηθεί στα επίσημα κείμενα της Ε΄ Προγραμματικής Περιόδου να περιληφθεί με σαφήνεια η ενίσχυση περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία τελικά αναιρούν τις πολιτικές σύγκλισης, όπως συμβαίνει με τις νησιωτικές περιοχές .
Β. Στις 25/8/2011 δημοσιεύτηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007 – 2013) με στόχο την προαγωγή της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το 2012, η Ε.Ε. θα διαθέσει 52 εκατ. ευρώ σε σχέδια που θα αφορούν στην ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων, στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και στην προώθηση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού.
Παρ’ότι οι Περιφέρειες είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν κατέθεσε καμία πρόταση στις τέσσαρες εκ των επτά προσκλήσεων του προγράμματος που η προθεσμία υποβολής αίτησης παρήλθε και οι οποίες αντιστοιχούν στα 46,4 εκατομμύρια από τα 52.
Κατόπιν όλων αυτών ερωτάσθε
Γιατί δεν συμμετείχε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νήσων της CPMR στις 28 και 29/9/2011, όπως άλλες Ελληνικές Νησιωτικές Περιφέρειες ;
Γιατί η Περιφέρεια του Πολιτισμού, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,  δεν κατέθεσε πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πολιτισμός 2007 – 2013;
Προτίθεστε να οργανωθεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την Ε΄ Προγραμματική Περίοδο και ταυτόχρονα να συνεργαστεί με τις άλλες νησιωτικές περιφέρειες σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο διεκδικώντας μέτρα για την ιδιαίτερη ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών, όπως και για την κατανομή των πόρων της περιόδου 2014 – 2020 να ληφθεί υπόψη το ΑΕΠ των δύο τελευταίων ετών 2012 και 2013 και όχι αυτό των ετών 2007 – 2009 ;
Ο επερωτών Περιφερειακός Σύμβουλος
Γεράσιμος Φόρτες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου