Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
POROSNEWS

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

«ΦΙΛΟΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ΦΙ.Κ.Ο.Η δημοτική μας παράταξη ΦΙ.Κ.Ο. είχε καταγγείλει αμέσως μετά την τελετή ορκωμοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και κατά την 1η συνεδρίαση εκλογής προεδρείου και μελών επιτροπών, την αυταρχική συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής, αλλά και   κάποιων  δημοτικών  συμβούλων της, που αναγόρευσαν   τους εαυτούς τους, ως το πεφωτισμένο κονκλάβιο που τάχθηκε να επιβάλλει, κατά παράβαση κάθε έννοιας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,  το αλάθητο του Πάπα.

Και δεν αργήσαμε να επαληθευτούμε στην πράξη, αφού σχεδόν σύσσωμη η δημοτική αρχή και οι σύμβουλοί της (ευτυχώς υπάρχουν και σοβαροί σύμβουλοι ανάμεσά τους),επανειλημμένα και χωρίς ίχνος δημοκρατικής ευαισθησίας, επιδεικνύουν έλλειψη σεβασμού όχι μόνο προς όλα τα αιρετά μέλη της αντιπολιτεύσεως μείζονος και ελάσσονος, αλλά και προς τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.
Στις τρεις συνεδριάσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα, όχι μόνο   όχι μόνο ρίχνονται στον κάλαθο των αχρήστων τα άρθρα του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά πλέον, κατά την συνεδρίαση της Δευτέρας 13-10-2014, λειτουργώντας απολύτως πραξικοπιματικά αγνόησαν και διατάξεις  Νόμου του Κράτους, δηλαδή του 3852/2010.
Και σαν να μην έφθαναν αυτά, αντιμετωπίζουμε πλήρη ποδοσφαιροποίηση των εργασιών αυτού του σοβαρού θεσμού που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο, με ειρωνικά «γιουχαϊσματα» μέρους (επαναλαμβάνω ευτυχώς υπάρχουν και σοβαροί σύμβουλοι  ανάμεσά τους) της πλειοψηφίας, προς τους ζητούντες τον λόγο ή ομιλούντες επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων ή των οριζομένων ειδικών αγορητών τους.
Για να μην κατηγορηθεί λοιπόν η παράταξή μας για λαϊκισμό και δημιουργία εντυπώσεων, παραθέτουμε όλα εκείνα τα πραγματικά περιστατικά, που στοιχειοθετούν όλα όσα αναφέρουμε.

1.      Ως προς τον Νόμο 3852/2010:
α.        Στο άρθρο 65 παράγραφο 4,αναφέρεται:
«Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος».
 Αυτό ερμηνεύεται ότι, διατάξεις που σαφώς καθορίζονται από τον Νόμο στο πρότυπο, υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνονται στον Κανονισμό και σε κάθε ενδεχόμενη αλλαγή του Κανονισμού.

β.         Στο  άρθρο 67, παράγραφος 7 ο Νόμος προβλέπει, ότι το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα  να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.
Έναντι αυτής της διατάξεως του Νόμου (συμπεριλαμβάνεται αυτούσια και στο άρθρο 4 εδάφιο 6, του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου), η Δημοτική Αρχή απαγόρευσε την κατάθεση προτάσεων-εισηγήσεων.

2.        Ως προς τον  Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου:
α.        Στο άρθρο 2 παράγραφος 3  καθορίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για θέματα τα οποία τυχόν παραπέμπουν σε αυτό η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για λήψη απόφασης, λόγω της σοβαρότητάς τους.
            Έναντι αυτού κατατέθηκε πρόταση, αφού έχει αποφασίσει η οικονομική επιτροπή, για θέμα αρμοδιότητάς της να μην γίνεται πάλι συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό.
            Δηλαδή να μην ακούγεται και μαγνητοφωνείται η θέση των αιρετών δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, που ενδεχομένως να αναδεικνύει και λάθη στην απόφαση της αρμόδιας επιτροπής ή πτυχές αυτής που ενδεχομένως δεν εξετάστηκαν ενδελεχώς και επομένως επηρέασαν την ορθότητα της αποφάσεως της επιτροπής.
            Με άλλα λόγια τα πέντε (5) μέλη της πλειοψηφίας να αποφασίζουν κατά την κρίση τους για την διαχείριση «όλου του χρήματος» του Δήμου, χωρίς συζήτηση στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου.

β.         Στο άρθρο 3 παράγραφος 7 υπάρχει σαφής αναφορά ότι για ιδιαίτερα σοβαρά θέματα και ειδικώτερα για την κατάρτιση και μόνο του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος (ως και για τις τροποποιήσεις τους) η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
            Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν και υπήρχε πληθώρα θεμάτων που αφορούσαν τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2014, δεν τηρήθηκε το γράμμα του Κανονισμού.
            Προφανώς η Δημοτική αρχή προτίθεται, αν συνεχίσει να τηρεί αυτήν την στάση,  να μην παρέχει τον απαραίτητο χρόνο στους συμβούλους της αντιπολίτευσης, να επεξεργαστούν τις προτάσεις και να  καταθέτουν τυχόν ενστάσεις τους.
            Επιπλέον δείχνουν έλλειψη σεβασμού προς επικεφαλής παρατάξεων όπως ο ΦΙ.Κ.Ο., που έχοντας μόνο έναν σύμβουλο, ούτε και ο Κανονισμός το επιτρέπει είναι φύσει αδύνατον  να συμμετάσχουν σε όλες τις επιτροπές, ώστε να ενημερώνονται, αλλά ούτε και ο Κανονισμός το επιτρέπει.

γ.         Στο άρθρο 4 σαφέστατα περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου.
            Η μέχρι τώρα προκλητική πρακτική, που με θρησκευτική ευλάβεια τηρεί η πλειοψηφία, δηλαδή των συνεχών παρεμβάσεων  χωρίς την άδεια του προέδρου, κατά παράβαση της λίστας των εγγεγραμμένων ομιλητών, δικαίωμα που έχει μόνο ο Δήμαρχος (κατά προτεραιότητα, αλλά με άδεια του προέδρου),  καταδεικνύει πολύ καθαρά πρόθεση να φιμωθεί η αντιπολίτευση.

δ.        Στο άρθρο 9 διαλαμβάνονται οι διαδικασίες κοινοποιήσεως των αποφάσεων που λαμβάνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
                        Ο επικεφαλής του ΦΙ.Κ.Ο. και δημοτικός σύμβουλος, χρειάστηκε να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία για να ζητήσει και  να λάβει αντίγραφο της αποφάσεως ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΠ, αφού  στην ενότητα Οργανισμοί-Επιχειρήσεις της ιστοσελίδας του Δήμου είναι δεν είναι καταχωρημένα τα νεοεκλεγέντα μέλη των Συμβουλίων των οργανισμών, στην πλειονότητα δε των ηλεκτρονικών ΜΜΕ του νησιού μας η συγκεκριμένη απόφαση δημοσιεύθηκε λανθασμένη, εξαιτίας της ασάφειας και συγχύσεως που επικράτησε κατά την ψηφοφορία.

Τα όσα  παραπάνω καταγγέλουμε τα θεωρούμε ως την ελάχιστη υποχρέωσή μας έναντι  όλων  εκείνων των  αγαπητών φίλων του ΦΙ.Κ.Ο., που μας έκαναν την τιμή με την ψήφο τους να είμαστε μέλη του νέου δημοτικού συμβουλίου και να διεκδικήσουμε όλα εκείνα που η ίδια η Δημοτική Αρχή, έστω και με άλλα πρόσωπα, όφειλε αλλά αδιαφόρησε να  πράξει  στην προηγούμενη θητεία της για το Ληξούρι και την Επαρχία Πάλλης και που ακόμα, αν και παρήλθαν ήδη οκτώ μήνες από τους δίδυμους σεισμούς, συνεχίζει να αποποιείται των ευθυνών της, για την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές, στα δημόσια κτίρια, στα κέντρα πολιτισμού, στις κατοικίες και την επάνοδο  της εν γένει ζωής των δημοτών και ετεροδημοτών αυτής της περιοχής, όχι μόνο στο προ των σεισμών επίπεδό της, αλλά και σε ακόμη υψηλότερο.    
                       
Ηλίας Παρίσης
Επικεφαλής της παράταξης ΦΙ.Κ.Ο.
& Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου