Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΕΝΟΥΜΕ ΙΟΝΙΟ – ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΜΕΝΟΥΜΕ ΙΟΝΙΟ – ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΦίλες και Φίλοι,

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες των Ιόνιων Νησιών.


Η κοινή αγωνία και η πηγαία ανάγκη για την πρωτοβουλία προοδευτικής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ιονίων

Νήσων, από νέους, ενεργούς ανθρώπους αλλά και έμπειρους μεγαλύτερους δημιούργησε τον συνδυασμό Μένουμε

ΙΟΝΙΟ. Ο συνδυασμός μας αποτελεί μια συμμαχία πολιτών με προοδευτική, ξεκάθαρη ατζέντα για την Περιφέρεια

Ιονίων Νήσων, που διεκδικεί όσα αξίζει ο τόπος μας, στην εποχή μας.  

Με βαθιά επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων του τόπου και των συνθηκών της εποχής μας, δημιουργήσαμε τον συνδυασμό

Μένουμε ΙΟΝΙΟ για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας νέας σελίδας για τα Ιόνια Νησιά. Προσδοκούμε μια ευρεία

στήριξη των πολιτών, των συλλόγων, των κοινωνικών κινήσεων και φορέων, των συνεταιριστικών οργανώσεων.

Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τους πολίτες και τον τόπο μας, με συνείδηση και υπευθυνότητα. Για εμάς, η

αυτοδιοίκηση είναι η ανεξάρτητη, δυναμική διοίκηση απαλλαγμένη από κομματικές αγκυλώσεις και συμφέροντα μικρά

και μεγάλα. Η μόνη υποχρέωση της Αυτοδιοίκησης είναι απέναντι στους πολίτες της, ενεργοποιώντας τη συλλογική

συμμετοχή, την κοινωνική ευθύνη, τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, την ανάπτυξη, τον απολογισμό και τη λογοδοσία.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε νησί του Ιονίου και όλα μαζί, μπορούν να αποτελέσουν πηγή ανάπτυξης, με την ορθή

σημασία της λέξης ανάπτυξη που προτάσσει τις κοινωνικές ανάγκες, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ποιότητα

ζωής των πολιτών και την ασφάλειά τους κυρίως σε θέματα περίθαλψης και δομών υγείας.

Το παρωχημένο μοντέλο της παρούσας ματαιόδοξης διακυβέρνησης, που αδιαφορεί για την υλοποίηση έργων,

αντιμετωπίζει τους πολίτες αφ’ υψηλού και επενδύει στις δημόσιες σχέσεις, δε μας αφορά.

Εμείς ερχόμαστε για να εργαστούμε για το Ιόνιο, να διεκδικήσουμε για το Ιόνιο, γιατί αγαπάμε το Ιόνιο και Μένουμε

ΙΟΝΙΟ. Δεν ερχόμαστε για την καρέκλα της εξουσίας ούτε βλέπουμε την Περιφέρεια ως ιδιοκτησιακό προνόμιο, αλλά

πεδίο προσφοράς.

Μένουμε ΙΟΝΙΟ αλλάζοντας νοοτροπία.

Ιεραρχούμε προτεραιότητες και απαιτούμε ικανούς ανθρώπους στις θέσεις κλειδιά διοίκησης της Περιφέρειας.

Είμαστε όλοι άνθρωποι που έχουμε σταδιοδρομήσει επαγγελματικά και κοινωνικά, προσφέρουμε στην κοινωνία και

γνωρίζουμε καλά την καθημερινότητα. Προσφέρουμε τις γνώσεις, τις υπηρεσίες μας, τις ικανότητές και δυνατότητές

μας στον τόπο μας, με στόχο καθένας να αναλάβει τον τομέα στον οποίο λόγω ιδιότητας είναι αποτελεσματικός.

Φτάνει πια με την ανεπάρκεια!

Οι αρχές που διέπουν την κοινή μας προσπάθεια έχουν ως αρχή τον κοινό μας στόχο, να φέρουμε αποτελέσματα

στην περιφέρειά μας. Ξεκινάμε από τον μεταξύ μας παραγωγικό διάλογο, προχωράμε στην κοινή διαβούλευση και

συνεχίζουμε κατανέμοντας καθήκοντα με ισότητα και αξιοκρατία ώστε το ανθρώπινο δυναμικό των νησιών μας

συμπορευτεί μαζί μας για τον ίδιο κοινό στόχο.

Δεν θέλουμε άλλη στασιμότητα, εσωστρέφεια και υπεροψία. Δε θέλουμε άλλες προσωπικές στρατηγικές. Δε θέλουμε

άλλη κομματική περιχαράκωση.

Θέλουμε πρόοδο στο Ιόνιο γιατί μένουμε ΙΟΝΙΟ.

Ούτε θέλουμε άλλη θολότητα στον ρόλο της Περιφέρειας.

Απάρνηση των καθηκόντων και μεταφορά ευθυνών.


Θέλουμε να καταστήσουμε σαφή τον ρόλο της Περιφέρειας στους χώρους και τους τομείς της ευθύνης της και ως

ζωντανός οργανισμός να είμαστε κάθε μέρα παρόντες.

Τα Ιόνια νησιά διαθέτουν ένα θεόρατο φυσικό και πολιτισμικό πλούτο και έναν πλούτο ανθρώπων που μπορούν να

δημιουργήσουν ένα πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης. Το πρότυπο αυτό θα είναι πρώτα από όλα ένας τόπος

ευημερίας και χαράς για τους κατοίκους του και μετά για τους επισκέπτες. Το φυσικό τοπίο, οι επαγγελματίες, οι

επιστήμονες, ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, τα μνημεία, τα τοπόσημα, η κοινή ιστορία και

ιδιοσυγκρασία μπορούν να υποσχεθούν πολλά!

Δε δικαιολογείται η υστέρηση των Ιόνιων νησιών σε απορρόφηση κονδυλίων, η μη ολοκλήρωση έργων, οι συνθήκες

ταλαιπωρίας στην καθημερινότητα, η παρωχημένη διαχείριση των απορριμμάτων, η αντιπαραγωγικότητα, οι

καθυστερήσεις, η εσωστρέφεια με μόνες κραυγές εξωστρέφειας τις κούφιες δημόσιες σχέσεις.

Η μετριότητα και η κατά τόπους παρακμή δε μας εκφράζει.

Μένουμε ΙΟΝΙΟ για μια νέα διαχείριση με προοπτική που αξιοποιεί όλα τα πιο πάνω συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.

Σημαντική προϋπόθεση αυτό που μέχρι τώρα παραμελήθηκε: η επικοινωνία των νησιών μας, τόσο η φυσική όσο και

η επικοινωνία μέσω κοινών πολιτισμικών, εκπαιδευτικών και οικονομικών δράσεων.

Γιατί ήρθε η ώρα, όσοι Μένουμε ΙΟΝΙΟ να γνωριστούμε καλύτερα!

Και να προχωρήσουμε με επίγνωση των δυνατοτήτων μας και πολλή δουλειά στο μέλλον.

Οι προτεραιότητες του συνδυασμού Μένουμε ΙΟΝΙΟ είναι:

 Οι μόνιμοι κάτοικοι και η καθημερινότητα τους: οδικό δίκτυο, νοσοκομεία, προσβάσιμες υπηρεσίες της

Περιφέρειας.

 Φυσική επικοινωνία των νησιών μεταξύ τους

 Δικτύωση μεταξύ των νησιών

 Στήριξη του πρωτογενούς τομέα & της τοπικής επαγγελματικής δραστηριότητας.

 Παροχή κινήτρων για την επιχειρηματικότητα μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων που απευθύνονται σε όλους με

αποτέλεσμα -όχι μόνο νούμερα για ανακοινώσεις

 Ενίσχυση της «ταυτότητας» των τοπικών προϊόντων.

 Ισχυροποίηση των διεκδικήσεων από το κεντρικό κράτος

 Άντληση ευκαιριών από όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

 Αξιοποίηση του πολιτισμικού και ιστορικού πλούτου, ως εχέγγυο αυτοπεποίθησης και συνοχής

 Αξιοποίηση του πολιτισμικού και ιστορικού πλούτου πυλώνα εξωστρέφειας και προβολής για μια δωδεκάμηνη

σαιζόν που θα αποσυμφορίσει κάποιες περιοχές από τον υπερτουρισμό και θα αιμοδοτήσει άλλες.

 Σχεδιασμός κοινής τουριστικής στρατηγικής (ο νέος ανταγωνιστικός προορισμός της Αλβανίας το απαιτεί)

 Εξασφάλιση της διαφάνειας & της χρηστής διοίκησης σε όλα τα επίπεδα.

 Κίνητρα και επιβράβευση στις περιφερειακές υπηρεσίες μας.

 Χρήση των ψηφιακών μέσων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 Κίνητρα στον πρωτογενή τομέα

 Χωρική ανάπλαση, ρύθμιση των ζωνών δόμησης, σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης και ενεργειακών

κοινοτήτων όπου είναι αρμόδια η Περιφέρεια σε όλα τα νησιά.

 Ενίσχυση των επενδύσεων που σέβονται το περιβάλλον και προστασία από τις επενδύσεις που το καταστρέφουν

και λειτουργούν καταστροφικά στην κοινωνία.


 Αποτελεσματική διεκδίκηση και αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων με αξιολόγηση προόδου των έργων, απολογισμό

και λογοδοσία.

 Αναβάθμιση και προώθηση της εκπαίδευσης και  κατάρτισης των επαγγελματιών του τουριστικού τομέα

 Ανοικτή διοίκηση με συνεργασία και διάλογο με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών.

Συγκεκριμένες προτάσεις με ρεαλισμό, με μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα για την υλοποίηση όλων των

παραπάνω, θα δημοσιεύουμε σταδιακά το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα ζητάμε από όλους τους πολίτες να καταθέσουν προτάσεις, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των

προβλημάτων ανά νησί και στη γέννηση νέων ιδεών για τα Ιόνια νησιά στο παρακάτω email.

Καλούμε όλους όσοι μένουν ΙΟΝΙΟ σε διαρκή διαβούλευση και συστράτευση για αλλαγή σελίδας, αλλαγή νοοτροπίας

στην Περιφέρεια μας.

Μένουμε ΙΟΝΙΟ με αισιοδοξία, με αυτοπεποίθηση, με συνεργασία, με ευημερία, με αγάπη για τον τόπο μας.

Μένουμε ΙΟΝΙΟ, όχι επειδή έτυχε, αλλά επειδή θέλουμε να ζούμε εδώ χαρούμενοι και δυνατοί!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου