Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα στο νησί μας. Έργο σημαντικό κυρίως για την πρόσβαση στην Βόρειο Κεφαλλονιά Από(…)