Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

«Κοινοποίηση της υπ’ αρίθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης».

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με

την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε και ισχύει, από 01-06-

2021 η υπ’ αρίθμ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη στην οποία ενσωματώθηκαν οι: α) 9/2000

όπως τροποποιήθηκε με την 9 α /2005 η β) 4/2012 και η 7/1996 Πυροσβεστικές Διατάξεις οι

οποίες καταργούνται.


Με αυτήν επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής των μέτρων για την πρόληψη και

αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών, καταλαμβάνοντας πλέον και χώρους που βρίσκονται εντός ή

σε απόσταση τριακοσίων (300) μέτρων από δάση ή δασικές εκτάσεις, αγροτικές και λοιπές

εκτάσεις (παρ. 2 του άρθρου 1), ενώ καθορίζονται νέες απαγορεύσεις και περιορισμοί.

Αποσαφηνίζεται μέσω της Πυροσβεστικής Διάταξης, ότι δεν υφίσταται

αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος για την εξέταση καταγγελιών σε περιπτώσεις κατά

τις οποίες υπάρχει εκπομπή καπνού και αποσαφηνίζονται παράλληλα, τα δικαιώματα και οι

απαγορεύσεις σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν τη πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιάς σε

δασικές εκτάσεις.


Σας αποστέλλουμε συνημμένο αρχείο προς ενημέρωση του κοινού.


Ο Διοικητής

(τ.σ.υ.)

Κωνσταντίνος Γ. Ψαρρός

Πύραρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου