Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΠΕΔ-ΙΝ

 

Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στο Έργο MagNet - The Νetwork of

Μuseums of Magna Grecia (Δίκτυο Μουσείων της Μεγάλης

Ελλάδας)

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ κ.Αλέξανδρος Παρίσης ενημερώνει ότι η

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων συμμετέχει στο Έργο

“MagNet - The Νetwork of Μuseums of Magn

a Grecia

(Δίκτυο Μουσείων της Μεγάλης Ελλάδας)”, που έχει στόχο

να προωθήσει την πολύτιμη πολιτιστική μας κληρονομιά, όπως

είναι τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι.

Στόχος του Έργου επίσης είναι, η ανάδειξη και η προώθηση

καλών πρακτικών στη διαχείριση Μουσείων και αρχαιολογικών

χώρων και γενικότερα σε θέματα διαχείρισης πολιτιστικής

κληρονομιάς.

Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι αντιπροσωπεύουν έναν

πολύ ελκυστικό παράγοντα για τις τουριστικές ροές και μπορούν

να συμβάλουν αποφασιστικά στην οικονομική, πολιτιστική και

τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους.

Η περιοχή Αδριατικής-Ιονίου είναι πλούσια σε μουσεία και

αρχαιολογικούς χώρους εξαιρετικής ομορφιάς. Μεταξύ αυτών και

η περιοχή της Βασιλικάτα της Ιταλίας, όπου μεταξύ του 8ου και

του 5ου αιώνα π.Χ., δημιουργήθηκαν ελληνικές αποικίες. Η

ευρύτερη περιοχή έμεινε γενικότερα γνωστή ως Μεγάλη Ελλάδα

(Magna Grecia).

Οι πόλεις αυτές διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην σύνδεση

μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, αποτελώντας ένα ιδιόμορφο στοιχείο

εδαφικής και πολιτιστικής ταύτισης που πρέπει να διατηρηθεί και

ταυτόχρονα να αναδειχθεί και να προωθηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

Ιονίων Νήσων, αποφάσισε την συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ ως εταίρου

στο Έργο MagNet. Επίσης, αποφάσισε την συνδιοργάνωση μιας

σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων για την παρουσίαση καλών

πρακτικών από Ελλάδα και Ιταλία, που θα ενισχύσουν τα μουσεία


ΠΕΔ ΙΝ www.ped-in.gr


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2 REGIONAL UNION OF MUNICIPALITIESOF IONIAN ISLANDS

και τους αρχαιολογικούς χώρους και των δυο χωρών και θα

συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.

Οι Εταίροι του Έργου MagNet είναι:

1) Κέντρο Ολοκληρωμένης Γεωμορφολογίας για την

περιοχή της Μεσογείου (CGIAM)

2) Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ)

Σχετιζόμενοι εταίροι είναι οι:

1) Basilicata Museum Direction

2) National Archaeological Museums in Basilicata,

Metaponto and Policoro

Το Διαπεριφερειακό Έργο MagNet αφορά τα περιφερειακά

μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και τη σύνδεσή τους με τις

νέες τεχνολογίες, δηλαδή την εικονική πραγματικότητα και τις

ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας).

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Ολοκληρωμένης

Γεωμορφολογίας για την περιοχή της Μεσογείου (CGIAM,

Ιταλία) σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων

Ιονίων Νήσων διοργανώνουν μια σειρά διαδικτυακών

σεμιναρίων, την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2022.

Στόχος των διαδικτυακών σεμιναρίων του έργου είναι ο

εντοπισμός και η ανάδειξη εθνικών και διεθνών καλών πρακτικών

σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, από τις οποίες μπορούν να

αντληθούν εξαιρετικά χρήσιμα στοιχεία που θα συμβάλουν στην

προώθηση και την ανάδειξη των μουσείων / αρχαιολογικών

χώρων και την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη των

περιοχών τους.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων που θα

πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας zoom και θα υπάρχει

παράλληλη διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα.

Η συμμετοχή στις διαδικασίες και στα σεμινάρια του

Προγράμματος θα αναδείξει και θα υπογραμμίσει την σημασία του

για τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους και γενικότερα

την πολιτιστική κληρονομιά της Βασιλικάτα και των Ιονίων

Νήσων.

Από το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου