Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τρίτη 24 Μαΐου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δήμου Σάμης

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Σάμης και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου

Σάμης σας ενημερώνουν ότι σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54  του ν. 4917/2022 (Α'

67), στα εισοδηματικά όρια του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) δεν

υπολογίζονται οι παρακάτω έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις/προσαυξήσεις που

δόθηκαν τον Απρίλιο του 2022:

Α. στους δικαιούχους του επιδόματος  παιδιού (A21) του άρθρου 214 του ν.

4512/2018 (Α' 5) ,

Β. στους συνταξιούχους ανασφαλίστους υπερήλικες του ν. 1296/1982 (Α' 128) και

στους δικαιούχους του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφαλίστων

υπερηλίκων  του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α' 85),

Γ. στους ευάλωτους συνταξιούχους οι οποίοι κατά τον μήνα Μάρτιο του 2022

ελάμβαναν:

α) οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω

γήρατος αναπηρίας ή θανάτου,

β) προσυνταξιοδοτική παροχή,

γ) αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα

Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.),

δ) συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 81 του ν. 4916/2022 (Α' 65) στα

εισοδηματικά όρια του προγράμματος ΕΕΕ δεν υπολογίζεται η οικονομική ενίσχυση

για την κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών  Απριλίου,

Μαΐου και Ιουνίου του 2022.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου