Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010

Οι διαδικασίες συγκρότησης του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς

 
 ενημέρωση στην διαδικασία  απο την kefaloniapress.gr
  dimarxeio_argostli_300.jpg
 • Επειδή έχετε ερωτήματα για τις διαδικασίες συγκρότησης του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς, με την βοήθεια ειδικού συνεργάτη μας, κάνουμε μια ανασκόπηση για τον τρόπο εκλογής του προεδρείου του ΔΣ , του ορισμού των Αντιδημάρχων και άλλων στελεχών.
 • Η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου 2 Ιανουαρίου 2011 - Εκλογή Προεδρείου
 • Ο Βασίλης Ρουχωτάς ως πρώτος σε σταυρούς του επιτυχόντος συνδυασμού, θα συγκαλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο στις  2 Ιανουαρίου, προκειμένου να εκλεγεί το Προεδρείο.
 •  
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο θα εκλέξει το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου που αποτελείται από :

 • Πρόεδρο (υποχρεωτικά από την πλειοψηφία),
 • Αντιπρόεδρο  , ο οποίος πρέπει να είναι από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας (δηλαδή από το ψηφοδέλτιο του Μάρκου Κοτσιλίνη) και
 • Γραμματέα , ο οποίος πρέπει να είναι από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας (δηλαδή είτε από το ψηφοδέλτιο του Θεόφιλου Μιχαλάτου είτε από το ψηφοδέλτιο του Νίκου Γκισγκίνη.

 • Η διαδικασία για την εκλογή του Προεδρείου είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα και θα γίνει ως εξής :
 •  
 • 1. Ψηφοφορία για τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                
 • Τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που ανήκουν στο ψηφοδέλτιο του Αλέξανδρου Παρίση, θα συνεδριάσουν σε διπλανό χώρο και θα εκλέξουν μεταξύ τους αυτόν που θα προτείνουν για πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Γίνεται κανονική μυστική ψηφοφορία και τα αποτελέσματά της γράφονται σε πρακτικά.
 •  
 • Ο Βασίλης Ρουχωτάς ανακοινώνει το όνομα του υποψήφιου Πρόεδρου του ΔΣ και το θέτει σε ψηφοφορία στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αντιπολίτευση δεν έχει δικαίωμα να προτείνει Πρόεδρο.

 • 2. Ψηφοφορία για τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
 •   Στη συνέχεια , τα δέκα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του Μάρκου Κοτσιλίνη θα πάνε σε διπλανό χώρο και θα εκλέξουν μεταξύ  τους τον Αντιπρόεδρο. Γίνεται ψηφοφορία μεταξύ τους, γράφεται το πρακτικό και τίθεται η υποψηφιότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου γίνεται η ψηφοφορία για την εκλογή του Αντιπροέδρου από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • 3. Ψηφοφορία για τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου                                                             
 •  
 • Απομένει η Εκλογή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος υποχρεωτικά πρέπει να είναι  είτε από τους Συμβούλους του Θεόφιλου Μιχαλάτου, είτε από τους Συμβούλους του Νίκου Γκισκίνη.  Οι δυο αυτοί συνδυασμοί της ελάσσονος αντιπολίτευσης θα πάνε μαζί σε διπλανό χώρο και θα αποφασίσουν μεταξύ τους ποιον θα προτείνουν για Γραμματέα. Γίνεται ψηφοφορία, καταγράφεται σε πρακτικό και τίθεται το όνομα στην ψηφοφορία του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Να διευκρινίσουμε ότι οι Αντιδήμαρχοι και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, ορίζονται από τον Δήμαρχο, δεν εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Ο Δήμαρχος μπορεί να ορίσει με απόφασή του που θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα μέχρι  οχτώ (8 ) Αντιδημάρχους οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικά από το δικό του ψηφοδέλτιο.
 • Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου δεν πρέπει να είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχει πολιτικές αρμοδιότητες, ΜΟΝΟ διοικητικές.
 •  
 • 4. Εκλογή Επιτροπών                                                                                                                           
 • Αμέσως μετά την εκλογή του προεδρείου, το Δημοτικό Συμβούλιο θα εκλέξει τα μέλη δυο Επιτροπών :
 • α. Οικονομική  Επιτροπή και
 • β. Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής
 • Η κάθε μία από τις δυο αυτές επιτροπές, αποτελούνται : από το δήμαρχο ως πρόεδρο (ή τον αντιδήμαρχο που μπορεί να ορίσει ο Δήμαρχος ως αντικαταστάτη του)   και από 8 τακτικά μέλη , εκ των οποίων υποχρεωτικά τα τρία πρέπει να προέρχονται από την αντιπολίτευση.Ταυτόχρονα εκλέγονται και  5 αναπληρωματικά μέλη εκ των οποίων τα 2 από την αντιπολίτευση.
 • Συνολικά στις 2 Ιανουαρίου θα γίνουν 10 ψηφοφορίες, εκτός και δεν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία σε κάποια εκλογή οπότε και θα επαναλαμβάνεται.
 • Η θητεία όλων των παραπάνω είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 όπου ο Δήμαρχος έχει το δικαίωμα να κάνει ανανέωση των προσώπων ή να αφήσει τους ίδιους έως τη λήξη της θητείας.
 • 5. Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης                                                                              
 • Από τις 2 Ιανουαρίου και εντός δυο μηνών το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Αυτό το πρόσωπο , πρέπει να είναι αναγνωρισμένου κύρους , και να μην είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την εκλογή του απαιτούνται τα 2/3 των μελών του ΔΣ (δηλαδή 27 μέλη) άρα δεν μπορεί να οριστεί χωρίς την συνεργασία τουλάχιστον δυο συμβούλων από τους συνδυασμούς της αντιπολίτευσης.
 •  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου