Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

Η Στατιστική Υπηρεσία αναζητεί συνεργάτες ιδιώτες

Η  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΔΗ  ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ, ΤΕΛΗ ΜΑΡΤΗ  ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ,!!!!!!!

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους
που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις
διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές εργασίες να υποβάλουν
ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 3 Μαρτίου 2011, ώστε να
εγγραφούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών του τρέχοντος έτους.


Έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη είναι η έγκαιρη, πλήρης και σωστή
συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα
στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των
νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων και σε ειδικά, κατά έρευνα,
ερωτηματολόγια.


Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο έχουν μόνο
ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών. Οι
υπάλληλοι (Μόνιμοι και με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου)
Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ και λοιπών Δημοσίων Οργανισμών,
καθώς και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν
έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.
Οι Ερευνητές Ιδιώτες Συνεργάτες, λαμβάνουν μέρος σε
εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωσή τους στον τρόπο συλλογής,
συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογίων κάθε έρευνας που
συμμετέχουν.
Κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης, θα αξιολογείται , για κάθε έρευνα που
λαμβάνει μέρος και η αξιολόγησή του θα είναι ένα από τα βασικά
κριτήρια στη διαδικασία της επιλογής και της συνέχισης της
απασχόλησής του ως Ιδιώτη Συνεργάτη στην ΕΛΣΤΑΤ.
Επίσης, κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης, θα αξιολογεί, τη διενέργεια κάθε
έρευνας που λαμβάνει μέρος, καθώς και τη συνεργασία του, με την
Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Η επιλογή των Ιδιωτών Συνεργατών θα γίνει με ένα σύστημα
βαθμολόγησης τέτοιο, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοκρατία και η
αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Η αμοιβή των Ιδιωτών Συνεργατών ποικίλει, κυρίως, ανάλογα με τον
αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων κάθε
έρευνας.
Η πληρωμή των Ιδιωτών Συνεργατών γίνεται μετά την ολοκλήρωση
και τον έλεγχο της εργασίας τους.
Η εργασία εκτελείται εκτός γραφείου, χωρίς υποχρέωση τήρησης
συγκεκριμένου ωραρίου.
Η χρησιμοποίηση Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή στοιχείων
δεν θεωρείται ότι υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών του
έτους 2011, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά
στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.statistics.gr στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη
«Διάφορα» που οδηγεί στην «Αίτηση για Ιδιώτες Συνεργάτες».
Επίσης, για απ’ ευθείας υποβολή, η διεύθυνση URL είναι η:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-associates

Για τους υποψηφίους που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή και Internet, ή δεν γνωρίζουν το χειρισμό Η/Υ, θα υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής της Αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης και από τα
γραφεία μας στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ (Δ/νση Διοικητικής
Υποστήριξης - Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών) όπως και
από τα γραφεία μας στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών.
Οι ενδιαφερόμενοι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης –
Υπεύθυνης Δήλωσης, θα πρέπει να διαθέτουν και όταν τους ζητηθούν να
υποβάλουν, άμεσα, πλήρη δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται στην
αναλυτική σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής.
Πληροφορίες:
Δ /νση ιοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου