Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2011

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ  http://vlahatasamis.blogspot.com/


ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΤΑΚ-Ι Α.Ε. ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΤΗΛ: 26710-29151 ΦΑΞ:26710-29152

e-mail:ekek-kef@otenet.gr web:www.kefalonia.eu


Το Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΕΚΕΚ ΤΑΚ-Ι Α.Ε.) πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης ενηλίκων διάρκειας 800 ωρών για 25 άνεργους εκπαιδευτικού επιπέδου : Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. - ΛΥΚΕΙΟΥ στο Αργοστόλι με τίτλο :

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

Το εγκριθέν πρόγραμμα εντάσσεται στην πράξη 1: «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων με υποχρεωτική – εγγυημένη απασχόληση από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε αντικείμενα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στις ανάγκες κάθε ανέργου, παρέχοντας μεταβιβάσιμα προσόντα και βελτιώνοντας σημαντικά τις δυνατότητες απασχόλησης του κάθε καταρτιζόμενου.
Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει στις δομές του ΚΕΚ στη Λάσση Αργοστολίου, τις εργάσιμες μέρες ενώ η έναρξή του προβλέπεται να γίνει στις 17 Ιανουαρίου 2012.
Στους καταρτιζόμενους θα δοθεί επίδομα 4,85 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης.
Οι ενδιαφερόμενοι/ ες μπορούν να απευθυνθούν για συμπλήρωση και κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στο Περιφερειακό ΚΕΚ στη Λάσση Αργοστολίου (δίπλα στο ΤΕΕ) 26710-29151 & 29152) έως την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2012 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Η κατάθεση των δικαιολογητικών για να πρωτοκολληθούν από 7.30 π.μ έως 11 μ.μ.).
Κριτήρια επιλογής: Το μεγαλύτερο Επίπεδο Σπουδών, η Συνάφεια Σπουδών, έμφαση στη συμμετοχή:Νέων, Γυναικών (ποσοστό 60%), Μακροχρόνια ανέργων, Ατόμων που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασία.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι τα ακόλουθα:
1. Κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ.
2. Έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και Ατομικού Σχεδίου Δράσης του ΟΑΕΔ.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (διπλή όψη).
4. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΛΥΚΕΙΟ)
5. Βιογραφικό σημείωμα.
6. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (αν υπάρχει).
7. Πρόσφατη φωτογραφία.
8. Αποδεικτικό στοιχείο εφόσον ανήκει σε κατηγορία Ε.Κ.Ο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου