Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
POROSNEWS

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Διόνυσος, Ἥφαιστος καὶ Ἰησοῦς ἐπάνω σὲ γαϊδοῦρι

Ἑλληνικὴ προϊστορία
Στὴν προελληνικὴ ἐποχὴ τῆς Ἀρκαδίας, ὁ γάιδαρος ἐμφανίζεται κυρίαρχος. Κεφαλή γαϊδάρου εἶχε ὁ Τυφών, τρομερὸ τέρας τῆς μυθολογίας, ἐνῶ ὁ Βάκχος καί ὁ Ἥφαιστος ἀπεικονίζονται συχνὰ νὰ ἱππεύουν γαϊδούρια. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ήφαιστο καὶ τὸν Βάκχο, ὁ γάιδαρος θεωρεῖτο ἐπίσης ἱερὸ ζῶο τῆς Ἑστίας καὶ τοῦ Πριάπου κι εὑρέθη σὲ ἀρκετὲς ἀγγειογραφίες καὶ νομίσματα, σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς χώρας.

Ὁ Διόνυσος εἰσερχόμενος εἰς τὶς πόλεις ποὺ ἐκυρίευε, κατὰ τὴν ἐκστρατεία του εἰς τὰς Ἰνδίας, εἰσήρχετο εἰς αὐτὰς ἀνεβασμένος ἐπάνω σε γάϊδαρο [ὄνο].
Ἐπίσης καὶ ὁ Ἥφαιστος ὅταν εἰσήρχετο εἰς τὰς πόλεις εἰς τὰς ὁποίας ἐπήγαινε τὸ «πῦρ», τὸ ὁποῖον εἶχε κλέψη ἀπὸ τὸν Ὄλυμπο, εἰσήρχετο εἰς αὐτὰς ἀνεβασμένος ἐπάνω σὲ γάϊδάρο [ὄνο].
Χριστιανικὴ ἱστορία
Ὁ Ἰησοῦς μπῆκε εἰς τὴήν Ἱερουσαλὴμ καβάλλα σὲ ἕνα γαϊδοῦρι, αὐτὸ ποὺ σήμερα τιμοῦν τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων.
«Ἀφοῦ ηὗρε λοιπὸν ὁ Ἰησοῦς ἕνα γαϊδουράκι, ἐκάθισε ἐπάνω του καθὼς εἶναι γραμμένο: Μὴν φοβᾶσαι, θυγατέρα Σιών. Ἰδοὖ, ὁ βασιλιᾶς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπάνω σὲ πουλάρι ὄνου.«
(Κατὰ Ἰωάννη 12, 14-15)
Ὁ Ματθαῖος (21, 1-7) διαφωνεῖ μὲ τὸν Ἰωάννη, γράφφοντας γιὰ δύο ὄνους, ποὺ εὑρέθησαν μὲ μεταφυσικὸ τρόπο: «Καὶ ὅταν ἐπλησίασαν στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον στὴν Βηθφαγή, στὸ Ὅρος τῶν Ἐλαιῶν, τότε ὁ Ἰησοῦς ἀπέστειλε δύο μαθητάς, λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε στὸ χωριὸ ποὺ εἶναι ἀπέναντί σας καί, ἀμέσως, θὰ βρεῖτε μίαν ὄνο δεμένη καὶ ἕνα πουλάρι μαζύ της. Ἀφοὖ τὰ  λύσετε νὰ μοῦ τὰ φέρετε.».
Ὁ Μάρκος (11, 1-7) καὶ ὁ Λουκὰς (19, 28-35) συμφωνοῦν μεταξύ τους «γιὰ ἕνα γαϊδουράκι ποὺ εὑρέθη μὲ μεταφυσικὸ τρόπο», ἀλλὰ διαφωνοῦν μὲ τοὺς ὑπολοίπους!!!
http://filonoi.gr/2017/04/11/dionysos-hfaistos-kai-ihsoys-epano-se-gaidoyri/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου