Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
POROSNEWS

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

ΔΗΜΟΣ: Ξεκινάνε οι διαδικασίες για Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
   ΘΕΜΑ: Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας.
             Με την υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017-ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας  όπως αυτή ισχύει έγινε καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμιών.

        Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι όσοι είναι  ιδιοκτήτες όμορων με τον αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής,  δεν έχουν σύμβαση παραχώρησης σε ισχύ και επιθυμούν την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού με την διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών καλούνται  να υποβάλλουν στο  Δήμο  αίτηση   εκδήλωσης   ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την 1ηΦεβρουαρίου 2019 προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά :
  1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας επιχείρησης.
  2. Φωτοαντίγραφο έναρξης άσκησης επιτηδεύματος.
  3. Δημοτική ενημερότητα.
  4. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας ΔΟΥ περί χορήγησης ΑΦΜ .
  5. Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό «Ελεύθερη θέαση Ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑΑ.Ε (www.ktimatologio.gr). Στο απόσπασμα αυτό θα αποτυπώνεται υπό μορφή πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος έμπροσθεν της πρόσοψης της επιχείρησης, θα αναγράφεται το εμβαδόν αυτού και οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού.
            Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία πρέπει να υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (καταστατικό).
            Σε περίπτωση που μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2019 δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση απευθείας χρήσης αιγιαλού ο Δήμος μας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των τμημάτων αυτών κατά περίπτωση.
              Οι αιτήσεις θα παραδίδονται στο Δημαρχιακό Μέγαρο Α΄  Όροφος, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Κυριακάτου (τηλέφωνο 2671022933 εσ.33) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
       Ακολουθεί υπόδειγμα αίτησης.
Οικονομική Υπηρεσία
Δήμου Κεφαλλονιάς
 ΑΑ Αιγιαλών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου