Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ Γ.Ν ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας με την υπ αριθμ.281 /4-4-2017 Πράξη του Κ. Διοικητού
έγινε σύσταση και λειτουργία 3μελούς αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών
Υγείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 662/τ.Β΄ /02-03-2017(ΑΔΑ: Ω25Κ465ΦΥΟ-7Κ6) με υπεύθυνο της
ορθής λειτουργίας του και της Επιστημονικής καθοδήγησης τον Αναπληρωτή Διοικητή
κ. Δημουλιό Δημήτρη.
αποτελείται από τα κάτωθι μέλη :
κ.ΠΑΝΤΕΛΕΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ : Νοσηλευτή ΠΕ Προϊστάμενο της Παιδιατρικής Κλινικής
κ.ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ : TE Kοινωνική Λειτουργό
κ.ΚΟΛΑΙΤΗ ΕΛΕΝΗ: ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
Το γραφείο στεγάζεται στο Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο ισόγειο του νοσοκομείου και
λειτουργεί στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. H λειτουργία του υπάγεται στον Αναπληρωτή
Διοικητή.

Αντικείμενο και αρμοδιότητες του Γραφείου ,είναι η συνεργασία με κάθε συναρμόδια υπηρεσία
και φορέα, η ενημέρωση για τα δικαιώματά των ασθενών κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας,
και η διασφάλιση της προστασίας τους όταν εντοπίζεται πρόβλημα.
Το Γραφείο συνεργάζεται με τις επιμέρους υπηρεσίες του Νοσοκομείου, προκειμένου να
διευθετηθούν όλα τα ζητήματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, που ζητούν την συνδρομή του
Γραφείου και αφορούν προβλήματα τόσο των εξωτερικών ασθενών όσο και των
νοσηλευομένων στις Κλινικές του.
Σκοπός του Γραφείου είναι η άμεση επίλυση των προβλημάτων που τίθενται ,είτε γραπτά είτε
προφορικά στα μέλη του ,με αποτέλεσμα όχι μόνο την επίλυσή τους, αλλά και την ενημέρωση
των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου ,ώστε να βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες
του με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.
Καθημερινά και εφόσον υπάρχει γραπτό ή προφορικό παράπονο προς το γραφείο γίνονται οι
απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε άμεσα να υπάρξει επίλυση του προβλήματος.

2

Προσεγγίζουμε τον κάθε ασθενή με ιδιαίτερο σεβασμό στην προσωπικότητά του γνωρίζοντας
ότι η ψυχολογική και συναισθηματική του ισορροπία απειλείται από την εμφάνιση ενός σοβαρού
προβλήματος υγείας και του τις αρνητικές αντιδράσεις που αυτό προκαλεί στην οικογενειακή
κοινωνική και επαγγελματική του ζωή
Πιστεύουμε ότι ό ασθενής κατά την διάρκεια της νοσηλείας του θα συνειδητοποιήσει ότι όλο το
προσωπικό και οι υπηρεσίες του ΓΝ Κεφαλληνίας συνδράμουν θετικά δίνοντας τον καλύτερο
εαυτό τους για την ταχεία ανάρρωση του και την αποκατάστασή του.
Η μέριμνα μας είναι η διαρκής βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των
ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας και η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.
Προτεραιότητες του Γραφείου μας για το έτος 2018 ήταν:
1. H άμεση διεκπεραίωση των καταγγελιών και παραπόνων των ασθενών- ληπτών των
υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου μας ώστε με τις απαραίτητες παρεμβάσεις στις αρμόδιες
υπηρεσίες (Τεχνική –Νοσηλευτική -Διοικητική –Ιατρική ) ανάλογα με την φύση του γραπτού ή
προφορικού παραπόνου – καταγγελίας να επιλυθούν ακόμη και αυθημερόν οποιαδήποτε
πρόβλημα είχε παρουσιασθεί.
2. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των
ληπτών σε συνεργασία με την Διοίκηση τους αρμόδιους υπευθύνους των επιμέρους
Διευθύνσεων του Νοσοκομείου (Προϊσταμένους Δ/ντές Τμημάτων –Γραφείων –Κλινικών) του.
3. Η έγκαιρη επίλυση των προβλημάτων που εμφανίζονται και για τα οποία ενημερώνεται το
Γραφείο μας ώστε άμεσα να γίνονται παρεμβάσεις από τους αρμοδίους για τη μείωση του άγχος
των ασθενών αλλά και των συνοδών τους και την επικέντρωση τους στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων της υγείας τους.
4. Οι παρεμβάσεις στις εμπλεκόμενες εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες που λόγω των
αρμοδιοτήτων τους μπορεί να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων όπως : (υπηρεσίες του
Δήμου κλπ)
5. Η εντόπιση των προβλημάτων που κατά γράφονται ως γραπτές αλλά και ως προφορικές και
η μη επανάληψη τους.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
1. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς του Νοσοκομείου μας.

2. Η δρομολόγηση της εγκατάστασης και της λειτουργίας ηχητικού μηνύματος στους
χώρους του νοσοκομείου για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την λειτουργία του,
και β) η δημιουργία ηχογραφημένου τηλεφωνικού μηνύματος για την ενημέρωση των
ασθενών σχετικά με τα ραντεβού και τη λειτουργία των Ιατρείων του Νοσοκομείου

3

3. Η συνέχιση του ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων –
ΤΕΠ με σκοπό την αναβάθμιση του χώρου αναμονής των ασθενών μας (πχ αλλαγή
καθισμάτων χώρου αναμονής ιατρείων με μεταλλικά )

4. Ακόμη πραγματοποιήθηκε διαμόρφωση του εξωτερικού προαύλιου χώρου του ΓΝΚ
παλαιού (Σουηδικού) και νέου κτιριακού συγκροτήματος, με την συνεργασία των αρμοδίων
υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλονιάς, καθώς και αποψίλωση, για την αποφυγή πυρκαγιάς.
Επίσης με την συνεργασία του Δήμου Κεφαλονιάς έγιναν οι απαραίτητες διαγραμμίσεις ώστε
η προσβασιμότητα, τόσο των επισκεπτών και των εργαζομένων όσο και των ατόμων με
ειδικές ανάγκες στον χώρο της στάθμευσης ΑΜΕΑ(απαγόρευσης ή επιτρεπτής
στάθμευσης),αλλά και των ασθενοφόρων του με ειδικές λωρίδες στο χώρο των ΤΕΠ να
βελτιωθεί και να είναι ασφαλής.
5.Δρομολογείται η τοποθέτηση και διόρθωση σήμανσης στα Εξωτερικά ιατρεία, στον χώρο
υποδοχής και στις εισόδους του νοσοκομείου τόσο στην Ελληνική όσο και την Αγγλική
γλώσσα για την καλύτερη προσβασιμότητα των πολιτών στις υπηρεσίες του.
6.Πραγματοποιήθηκε η εξασφάλιση συνεχούς φωτεινότητας στο προαύλιο χώρο του
νοσοκομείου σε συνεργασία με τη τεχνική υπηρεσία και το ζήλο των αρμόδιων υπαλλήλων.
7.Κατοπιν επιτόπιου έλεγχου και με τη συνεργασία της Προϊσταμένης Επιστασίας
αντικαταστάθηκαν μαγειρικά σκεύη και set ατομικής διατροφής για τους εφημερεύοντες
γιατρούς. Παράλληλα προγραμματίζετε ευπρεπισμός του χώρου της τραπεζαρίας, ο οποίος
χρήζει ανακαίνισης .
8.Δρομολογείται ειδική διαγράμμιση στον χώρο του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και
Υπερήχων του Νοσοκομείου και των επειγόντων για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
9.Στα πρότυπα άλλων μεγάλων νοσοκομείων στην Ελληνική Επικράτεια και κατόπιν όχλησης
των πολιτών προτείνουμε προς την Διοίκηση με σεβασμό στην επίσημη θρησκεία του
Ελληνικού Κράτους και σεβόμενοι την ανεξιθρησκία μέρους των συμπολιτών μας, την
δημιουργία και ορισμό χώρου Ορθόδοξου Παρεκκλησίου.
10.Τέλος προτείναμε κι εμείς απ’ τη μεριά μας κατόπιν καταγγελιών για κλοπες συφωνα με
τη κειμένη νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να τοποθετηθούν
στοχευμένα κάμερες παρακολούθησης ώστε να αποτραπούν φαινόμενα βανδαλισμού και
κλοπών στους χώρους του Νοσοκομείου αλλά κα να προστατευθούν τόσο οι εργαζόμενοι όσο
καί οι ασθενείς και συνοδοί.

4

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 2018 ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ - ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Στο Γραφείο μας κατατέθηκαν και διευθετήθηκαν συνολικά 46 καταγγελίες , εκ των οποίων 12
γραπτές και 20 προφορικές .
1.Από τις ανωτέρω γραπτές καταγγελίες δύο (2) έγιναν κατευθείαν στο γραφείο μας και
δύο(2) στην Διοίκηση, εκ των οποίων: (1)μία αφορούσε αντιδεοντολογική συμπεριφορά για το
ιατρικό προσωπικού,(1) μία για το νοσηλευτικό προσωπικό , (1)μία για λοιπό προσωπικό, καθώς
και(1) μία που αφορούσε την σίτιση.
2.Απο τις ανωτέρω προφορικές καταγγελίες: δύο (2) αφορούσαν τις διακομιδές περιστατικών
μέσω του ΕΚΑΒ, δύο (2)στην έλλειψη προσωπικού, (2)στην έλλειψη ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού, (2)δύο καταλληλότητα χώρων κυρίως εξωτερικού αύλειου (χώρου στάθμευσης
–φωτεινότητα του χώρου κλπ) ,(4) για την καθαριότητα ασφάλεια σίτιση κλπ και μία(4) για
χρόνο αναμονής ιατρικής εξέτασης.
3. Δόθηκαν (11) γραπτές απαντήσεις σε πολίτη.
Δ Ω Ρ Ε Ε Σ

Με μέριμνα του Γραφείου μας και μετά από συνεργασία με τους υπευθύνους και με
γνώμονα τις προτεραιότητας τους σε υλικοτεχνολογικό εξοπλισμό , διάφορα
τμήματα του νοσοκομείου μας μέσω δωρεών από πολίτες οι οποίοι άμεσα
ανταποκρίθηκαν και τους ευχαριστούμε γι αυτό, εξοπλίσθηκαν με τα παρακάτω :
1) Στην Παιδιατρική Κλινική του ΓΝΚ δωρίθηκαν: ένα (1) ωτοσκόπιο ,(1) Οφθαλμοσκόπιο καθώς
και (3) οξύμετρα δακτύλου για την κάλυψη των αναγκών της, για την κάλυψη των αναγκών
της Κλινικής συνολικής αξίας : 1773 Ε
2) Για τις ανάγκες μεταφοράς υλικών (2) δύο καροτσιών super market για την κάλυψη αναγκών
της ΜΤΝ και του Χειρουργείου.
3) Για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος και μετά από συνεργασία με τον κ
Τσιριγώτη Αναισθησιολόγο και την ανάγκη την ΑΜΕΣΗ προμήθεια ενός λαρυγγοσκοπίου,
δωρίθηκε από ανώνυμο νέο σύγχρονο Λαρυγγοσκόπιο αξίας 1300 Ε με γραπτή εγγύηση για
επισκευή ή αντικατάσταση του εντός 12 μηνών.
4) Γι τις ανάγκες των υπηρεσιών εστίασης του ΓΝΚ έγινα δωρεά(3) SET ανοξείδωτων σκευών
εστίασης συνολικής αξίας 130 Ε

5

5) Για τις ανάγκες της ΜΤΝ εδωρήθησαν (2)τροχήλατοι κάδοι με σάκο ακαθάρτου ιματισμού
συνολικής αξίας 595, 20 Ε
6) Για τα ΤΕΠ έγινε αγορά μέσω του Νοσοκομείου 4 μεταλλικών καθισμάτων μέσω εισηγήσεως
του Γραφείου τα οποία ήταν απαραίτητα, καθώς και ενός πολυμηχάνηματος αξίας 229 Ε
(φωτοτυπικού με εκτυπωτή και FΑΧ)
7 ) Επίσης εδωρήθησαν από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Κεφαλληνίας (2) αναπηρικά
αμαξίδια γα την κάλυψη αναγκών των ΤΕΠ

8 ) Δωρεά ενός ηλεκτρονικού πίνακα έλευσης ασθενών με προτεραιότητα στα εξωτερικά
Ορθοπεδικά Ιατρεία.
9) Τέλος έγινε μια δωρεά ενός φούρνου μικροκυμάτων για τα ανάγκες των εφημερευόντων
του Νοσοκομείου.
Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΗΜΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΟΛΑΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου