Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022

 


ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

& ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

«ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022»

 

Υπενθύμιση για συμμετοχή  στις δράσεις: 3.1.: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»  και 3.2.: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

 

Το Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων υπενθυμίζει στους μελισσοκόμους των Περιφερειακών Ενοτήτων της ζώνης ευθύνης του (Περιφερειακές Ενότητες: Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας) ότι έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις δράσεις 3.1.: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2.: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το Μελισσοκομικό Έτος 2022.

 

Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»

 

Η αίτηση συμμετοχής στη δράση και η  υπεύθυνη δήλωση (βλ. συνημμένο αρχείο) υποβάλλονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων σε πρωτότυπη – έντυπη μορφή ή σε σκαναρισμένο αντίγραφο ή στην ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠ.Α.Α.Τ.  μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2022.

Οι δικαιούχοι καταθέτουν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων μέχρι 20 Μαΐου 2022 πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών και μεμονωμένων κινητών βάσεων, εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΦΒ&Σ, με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Αυγούστου 2021 μέχρι και την 20η Μαΐου 2022, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις όπου απαιτείται.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος από τον Κ.Φ.Β. & Σ. να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 (βλ. συνημμένο αρχείο) όπου αναφέρεται η υποχρέωση αυτή και κατατίθεται φωτοαντίγραφα των παραστατικών, νομίμως επικυρωμένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

 

Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

 

Η αίτηση συμμετοχής στη δράση και η  υπεύθυνη δήλωση (βλ. συνημμένο αρχείο) υποβάλλονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων σε πρωτότυπη – έντυπη μορφή ή σε σκαναρισμένο αντίγραφο ή στην ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠ.Α.Α.Τ., πριν από την πραγματοποίηση των μετακινήσεων.

Οι μελισσοκόμοι μπορούν να αιτηθούν για τις μετακινήσεις των μελισσιών που θα πραγματοποιηθούν κατά την εαρινή – θερινή περίοδο.

Για τις μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 11 Φεβρουαρίου 2022 έως και 20  Ιουνίου 2022 (εαρινή – θερινή περίοδος) η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από 1η  Ιανουαρίου  έως 10  Φεβρουαρίου 2022.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για ραντεβού για την υποβολή των παραπάνω δηλώσεων παρακαλούμε  να απευθύνεστε στο:

 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πανεπιστημίου 171 (γραφείο 12)

Τ.Κ.: 26110

Πάτρα

Τηλ.: 2613613746

Fax: 2610452259

Email.: kmdelladas@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου