Μια ακόμη πολύ χρήσιμη υπηρεσία ενεργοποιείται από σήμερα στο gov.gr, με τους πολίτες να μπορούν να εκδώσουν βεβαίωση γνησίου υπογραφής για όλα τα ιδιωτικά έγγραφα από τον υπολογιστή τους, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν κάποιο ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

Μέσα από το docs.gov.gr, είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού» οι οποίες επιτρέπουν στους πολίτες να βεβαιώνουν ψηφιακά την υπογραφή τους σε κάθε είδους έγγραφο ή συμφωνητικό. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες έρχονται να «ολοκληρώσουν» τη ψηφιοποίηση του γνησίου υπογραφής που ξεκίνησε παράλληλα με το λανσάρισμα του gov.gr τον Μάρτιο του 2020. Ανάμεσα στις πρώτες υπηρεσίες που διέθετε η ψηφιακή πύλη του ελληνικού δημοσίου ήταν η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και εξουδιοδότηση. Διευκρινίζεται ακόμα ότι η «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» αφορά έγγραφα με έναν υπογράφοντα ενώ η «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού» αφορά έγγραφα με δύο ή και περισσότερους συνυπογράφοντες.

Η όλη διαδικασία όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο, είναι αρκετά εύκολη, με τον χρήστη αφού συνδεθεί στην υπηρεσία, να ανεβάζει το αρχείο που θέλει να βεβαιώσει σε μορφή pdf, και να λαμβάνει το ψηφιακά βεβαιωμένα έγγραφό του στην προσωπική του θυρίδα στο my.gov.gr αφού συμπληρώει τον κωδικό μιας χρήσης που θα λάβει στο κινητό του. Στο τέλος κάθε σελίδας και για μεγαλύτερη ασφάλεια, αναγράφονται ο μοναδικός κωδικός και ο κωδικός QR του εγγράφου, ώστε να ελέγχεται εύκολα ως προς την εγκυρότητά του μέσα από τη διεύθυνση docs.gov.gr/validate.

Όπως διευκρινήστηκε, η υπηρεσία είναι αρχικά διαθέσιμη μόνο μέσω υπολογιστή και μελλοντικά θα προστεθεί και στην εφαρμογή του gov.gr για smartphones. Μελλοντικά θα προστεθεί και η δυνατότητα για ιδιωτικά συμφωνητικά με άνω των 2 συνυπογραφόντων.