Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

Ενημέρωση για αποζημιώσεις γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων έτους 2021

 Δελτίο Τύπου


Ενημέρωση για αποζημιώσεις γεωργοκτηνοτροφικών

εκμεταλλεύσεων έτους 2021 - Αιτήσεις έως 2/5/23

Ο ΕΛΓΑ, στο πλαίσιο των δράσεων της κρατικής αρωγής σε

εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους

να υποβάλουν οριστικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης έως και την

Τρίτη 2 Μαΐου 2023 για το σύνολο των γεωργικών τους

εκμεταλλεύσεων στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη που ζημιώθηκαν

από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) και

δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές

βροχοπτώσεις, χαλάζι χιονοπτώσεις, παγετοί και ξηρασία) κατά την

χρονική περίοδο Ιανουάριος έως Δεκέμβριος 2021.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται ως επιλέξιμες ενίσχυσης :

α) ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο, πάγιο κεφάλαιο και αποθηκευμένα

προϊόντα

β) ζημιές απώλειας παραγωγής και

γ) ζημιές από πλημμύρες σε φυτικό κεφάλαιο που έχουν ενταχθεί

στις διατάξεις του ν.4797/2021 (Α’66).

Αναλυτικότερα, κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) που η

γεωργο-κτηνοτροφική του εκμετάλλευση ζημιώθηκε από τα

προαναφερόμενα αίτια, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από

την κακοκαιρία «ΜΠΑΛΛΟΣ» που έπληξε την Κεφαλονιά και την

Ιθάκη το 2021, μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο,

οριστική αίτηση χορήγησης αποζημίωσης, για κάθε Δημοτική ή

Τοπική Κοινότητα στην οποία ανήκουν οι εκμεταλλεύσεις του.


Η οριστική αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από τον

εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή ΕΛΓΑ, μέσω της διαδικτυακής

εφαρμογής του ΕΛΓΑ. Η ηλεκτρονική αίτηση καθίσταται έγκυρη

εφόσον η συμπληρωμένη μορφή της, υπογραφεί από τον

αιτούντα.

Επισημαίνεται ότι υποβάλλεται ένας φάκελος με τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά που υποχρεούται ο αιτών να προσκομίσει για το

σύνολο των ζημιωθεισών εκμεταλλεύσεων του όπως είχαν δηλωθεί

το έτος ζημιάς 2021. Σε κάθε υποβληθείσα αίτηση χορήγησης

ενίσχυσης θα επισημαίνεται η Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα στην

οποία υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος και ότι τα δικαιολογητικά θα

καλύπτου το σύνολο των εκμεταλλεύσεών του. Η αίτηση

χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται ατελώς.


Παναγής Καππάτος

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου