Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

ανακοίνωση εμποροπανηγύρεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς στα πλαίσια των εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται:
Α) από 9 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου επ’  ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Ευφημίας την 11η Ιουλίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφημίας και
Β) από 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την 15η Αυγούστου  στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου
καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως προσέλθουν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Δήμου Κεφαλλονιάς στην οδό 21η Μαΐου στο Αργοστόλι σύμφωνα με συνημμένο σχέδιο αίτησης που τηρεί η υπηρεσία.
Δικαιούχοι συμμετοχής:
α) οι επαγγελματίες έμποροι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,

γ) οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου
δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή βιοτεχνικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
ε) λοιποί επαγγελματίες, έμποροι εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κ.λ.π.
στ) επαγγελματίες δραστηριοποιούμενοι στο χώρο της εστίασης, για συγκεκριμένες θέσεις της εμποροπανήγυρης
Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής
  1. αίτηση σύμφωνα με συνημμένο σχέδιο
  2. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
  3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Έναρξη εργασιών από Δ.Ο.Υ. που να εμφανίζονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες του αιτούντος
  5. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Κεφαλλονιάς
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται πέντε ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού.
Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες στα τηλ. 2671361018, 2671361019
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος,  να δημοσιευθεί στα τοπικά Μ.Μ.Ε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς. (www.kefallonia.gov.gr)

                                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                               
                                                                                                                         Σπυρίδων Ματιάτος
                                                                                                                               Α/Δήμαρχος


           thireos1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πλατεία Βαλλιάνου
  28 100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Πληροφορίες : Α. ΠΕΦΑΝΗ
Τηλέφωνο     : 2671360154
Αργοστόλι  28  /06/2016
                               Αριθ. Πρωτ.


Προς:

Γραφείο Τύπου Δήμου Κεφαλλονιάς

           
Θ Ε Μ Α :
Δημοσίευση Ανακοίνωσης διεξαγωγής  εμποροπανηγύρεων  στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφημίας Δ.Ε. Πυλαρέων και Μαρκοπούλου Δ.Ε.  Ελειού-  Πρόννων.  

       
Σας στέλνουμε συνημμένα  την με αριθμ. πρωτ. /28-06-2016  Ανακοίνωση διεξαγωγής  εμποροπανηγύρεων  στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφημίας Δ.Ε. Πυλαρέων και Μαρκοπούλου Δ.Ε.  Ελειού-  Πρόννων και παρακαλείστε για την προώθηση της για δημοσίευση στα τοπικά Μ.Μ.Ε.


                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                                                        
                                                                                          Σπυρίδων Ματιάτος

                                                                                                 Α/Δήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου