Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Κεφαλληνίας
Δήμος Κεφαλλονιάς
Διεύθυνση: Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Ταχ.Δ/νση: 21ης Μαΐου Αργοστόλι 28100 Τηλ.: 26713-61000 fax:26713-61029  e-mail: d.argostoliou@kep.gov.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

    Καλούνται οι πολύτεκνες μητέρες (τουλάχιστον 4 ανήλικα τέκνα,άγαμα, δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα) που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή  ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις μέσω Κ.Ε.Π από 1η Νοεμβρίου έως και 18/11/2016, προκειμένου να συμμετάσχουν σε κλήρωση του ΟΓΑ για την Παροχή Χρηματικού Βοηθήματος 1.000 ευρώ.

Ο ΟΓΑ θα χορηγήσει το ανωτέρω βοήθημα σε 1.300 πολύτεκνες μητέρες που θα επιλεγούν μετά από κλήρωση.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
2.Θεωρημένα Βιβλιάρια Υγείας (ατομικά συζύγων  και τέκνων),
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π),
4.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ με το Α.Φ.Μ πολύτεκνης μητέρας και Α.Φ.Μ συζύγου,
5.Βεβαίωση Σπουδών αν αφορά τέκνα που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές ή σε ΙΕΚ της ημεδαπής   και δεν εκδίδεται «πάσο» και  για παιδιά που σπουδάζουν στα Α.ΕΙ ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής φωτοαντίγραφο της  Ακαδημαϊκής Ταυτότητας «πάσο».
6. Για παιδιά άνω των 18 ετών και εφόσον είναι άνεργα, βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ
7.Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ της πολύτεκνης μητέρας
8.Απόκομμα καταβολής εισφορών ΟΓΑ διευκολύνει την διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης
9. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από τρίτο πρόσωπο (τρίτο πρόσωπο  θεωρείται και ο σύζυγος) απαιτείται εξουσιοδότηση της αιτούσας.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου