Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
O Δήμος Κεφαλλονιάς στα πλαίσια των εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται:
Α) από 9 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Ευφημίας την 11 η
Ιουλίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφημίας και
Β) από 13 η Αυγούστου έως 17 η Αυγούστου επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου την 15 η Αυγούστου στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου καλεί τους ενδιαφερόμενους
όπως προσέλθουν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης
εμπορικών δραστηριοτήτων Δήμου Κεφαλλονιάς στην οδό 21 η Μαΐου στο Αργοστόλι σύμφωνα με
συνημμένο σχέδιο αίτησης που τηρεί η υπηρεσία.
Δικαιούχοι συμμετοχής:

Ι. α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη
δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70%.
Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με
βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές
του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'.
β) πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών
αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσοστό 20%
γ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις
αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 σε ποσοστό 10%. ( παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17 )
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων
των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. ( παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17 )

ii. Πωλητές χωρίς άδεια λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (πλέον των
αδειούχων)
Στις εμποροπανηγύρεις συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά
και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον
διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. ( παρ.3 άρθρο 38
Ν.4497/17 )
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. ( παρ.3 άρθρο
38 Ν.4497/17 ) καταθέτοντας τα δικαιολογητικά .
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν
λόγω αγορές. ( παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17 )
iii. Αδειούχοι έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης
α) για φυσικά πρόσωπα .

Διοικητική άδεια για διάθεση έργων τέχνης καλλιτεχνημάτων , χειροτεχνημάτων , ειδών λαϊκής
τέχνης που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45 ( παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17 )
2 φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
Διοικητική άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17 )
Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του άρθρου 45
δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας
δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45. ( παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17 )
Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου
1. φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης
σύμφωνα με άρθρο 4 του κανονισμού.
2.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
3. Άδεια παραμονής (για αλλοδαπούς)
4. βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτήδεύματος ,
σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄47) και 1642/1986 (Α΄125).
5.Ασφαλιστική ενημερότητα
6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
7. Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
8.Έναρξη εργασιών από Δ.Ο.Υ. που να εμφανίζονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες του
αιτούντος
9. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Κεφαλλονιάς
10 Υπευθ. Δήλωση ότι έλαβε γνώση του κανονισμού εμποροπανηγύρεων Δήμου Κεφαλλονιάς 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται πέντε ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης σύμφωνα με
το άρθρο 8 του κανονισμού.
Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες στα τηλ. 2671361018, 2671361019
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, να δημοσιευθεί
στα τοπικά Μ.Μ.Ε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς. ( www.kefallonia.gov.gr )
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ηλίας Κουρκουμέλης
Α/Δήμαρχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πλατεία Βαλλιάνου
28 100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Πληροφορίες : Α. ΠΕΦΑΝΗ
Τηλέφωνο : 2671360154

Αργοστόλι 20/06/2019
Αριθ. Πρωτ. 17116

Προς: Γραφείο Τύπου Δήμου Κεφαλλονιάς

Θ Ε Μ Α :
Δημοσίευση Ανακοίνωσης διεξαγωγής εμποροπανηγύρεων στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας
Ευφημίας Δ.Ε. Πυλαρέων και Μαρκοπούλου Δ.Ε. Ελειού- Πρόννων.

Σας στέλνουμε συνημμένα την με αριθμ. πρωτ.17116/20-06-2019 Ανακοίνωση Διεξαγωγής
Εμποροπανηγύρεων στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφημίας Δ.Ε. Πυλαρέων και Μαρκοπούλου Δ.Ε.
Ελειού- Πρόννων και παρακαλείστε για την προώθηση της για δημοσίευση στα τοπικά Μ.Μ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ηλίας Κουρκουμέλης
Α/Δήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου