Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου συνεδριάζει η ΠΕΔ-ΙΝ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00, στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Μυλλέρου 73-77, Κεντρική Αίθουσα-Ισόγειο, Μεταξουργείο στην Αθήνα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
    Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Ενημέρωση για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ΠΕΔ-ΙΝ.
    Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Τομείς Συνεργασίας της ΠΕΔ-ΙΝ με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
     α) «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄  και Β΄ Βαθμού.  Απλούστευση και Προτυποποίηση Διαδικασιών Λειτουργίας  ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού – Πιλοτική Λειτουργία»
     Εισηγητής: Ηλίας Λίτσος, Υπεύθυνος Τομέα Οργάνωσης &  Λειτουργίας, ΕΕΤΑΑ
     β) «Λειτουργία Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών για την οριζόντια υποστήριξη των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος  του Επιχειρησιακού Προγράμματος YΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020»
     Εισηγητής: Χαράλαμπος Λάμπρου, Διευθυντής Ειδικού Τομέα Δράσεων Επιχειρησιακών & Τομεακών Προγραμμάτων , ΕΕΤΑΑ
     γ) «Πρόγραμμα ενημέρωσης και υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας των Δήμων Ιονίων Νήσων. Επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,
     Εισηγήτρια: Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, ΕΕΤΑΑ
     δ) «Πρόγραμμα υποστήριξης της ΤΑ για τις αναπτυξιακές της δράσεις-
     Χρηματοδοτικά εργαλεία-Υποστήριξη Τεχνικών Μελετών ΟΤΑ»,
     Εισηγητής: Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης &  Περιβάλλοντος, ΕΕΤΑΑ
 1. Κατάρτιση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2020
    Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης και Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων του Δικτύου Έρευνας & Τεκμηρίωσης
     Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας &  Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
  α) 4PLUS – INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
  β) CRAFT LAB – INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
  γ) CULTURALION – Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της  ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπών Διαγωνισμών και Επιτροπών Παρακολούθησης –Παραλαβής:
     α) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών του Έργου: «CRAFT LAB» με τίτλο: «Έπιπλα Εργαστηρίου», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
β) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Έργου «CULTURALION» με τίτλο «Εμπειρογνώμονας Τουρισμού», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
γ) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση Συνοπτικού Διαγωνισμού του Έργου «CULTURALION» με τίτλο Διαδραστικής Ξενάγησης», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
δ) 2ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων της  Α.Π.871-19/12/2018 σύμβασης, για το έργο «4PLUS» στο πλαίσιο του  Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα – Αλβανία  2014-2020».
ε) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.683-01/08/2019 σύμβασης, για το έργο  «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».
στ) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων της Α.Π.884-21/10/2019 σύμβασης, για το έργο  «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».
ζ) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.885-22/11/2019 σύμβασης, για το έργο  «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας  INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Συγκρότηση Τριμελών Συμβουλίων Τοπικών Παραρτημάτων της ΠΕΔ-ΙΝ σύμφωνα με το άρθρο 12 Π.Δ.75/2011
     Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Πρόταση προβολής των Δήμων των Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
    Εισηγητής: Γιάννης Τρεπεκλής, Αντιπρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
      Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών
      Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και  Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Κατάρτιση Μητρώου Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών έργων σύμφωνα με το  άρθρο 221 Ν.4412/2016.
      Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016
      Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.
       Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Επιστολή παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου της ΠΕΔ-ΙΝ
       Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και  Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών της ΠΕΔ-ΙΝ
     Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και  Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Λοιπά θέματα


Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων
Αλέξανδρος Παρίσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου