Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ LEADER/CLLDΤο «Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλλονιάς και
Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης» εκπροσωπούμενο από το
συντονιστή του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD κ. Αλέξανδρο
Κοψαχείλη και ο Δήμος Σάμης, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση
παρουσίασης, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER)
2014-2020, στους Δήμους Κεφαλλονιάς και Ιθάκης”, την Δευτέρα
25/11/2019 και ώρα 17:30, στην αίθουσα του πρώην Γυμναστηρίου
Taekwondo (όπισθεν Συμβολαιογραφείου).

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων
από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως Επιχειρήσεις
Μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων, Οικοτεχνίες, Τουριστικές Επιχειρήσεις –
Επιχειρήσεις Αναψυχής, Βιοτεχνίες, Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών
Διατροφής, Επιχειρήσεις Εμπορίου, Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών.
Περιοχή εφαρμογής: Σύνολο Περιοχής παρέμβασης
Είδος δράσεων: Ιδιωτικού χαρακτήρα
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Έναρξη- Λήξη υποβολής: 30-10-2019 έως 30-01-2020
Ύψος ενίσχυσης: από 40% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών.
Προϋπολογισμός: 2.260.000 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου