Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

ΜΙΣΘΩΣΗ TOY ΑΙΓΟΠΟΙΜΝΙΟΥ ΑΤΡΟΥ

ΠΗΓΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΠΡΕςς
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞH
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ TOY ΑΙΓΟΠΟΙΜΝΙΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΤΡΟΥ
Ἡ Ἱερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Άτρου νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τό Ἡγουμενοσυμβούλιον αὐτῆς, πρoκηρύσει πλειοδοτικό Διαγωνισμό διά τήν Μίσθωση του αἰγοποίμνιου αὐτῆς συνολικός ἀριθμός ζώων «100» Αἰγῶν.
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι καί ἐπιθυμοῦντες νά συμμετάσχουν εἰς τόν πλειοδοτικόν Διαγωνισμόν (δημοπρασία) ὀφείλουν νά γνωρίζουν τά ἑξῆς:

1) Τό αἰγοποίμνιο θά ἐνοικιαστεῖ συνολικά σέ ἕναν (1) κτηνοτρόφο.
2) Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά ὑποβάλλουν τήν προσφοράν τους ἐντός κλειστοῦ φακέλου στόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ζωγράφο, στό Ἡγουμενεῖο της Ἱεράς Μονῆς Γενεσίου Θεοτόκου Ἂτρου ἀπό ὥρα 10:00 π.μ. ἕως καί 14:00 μ.μ. τίς καθημερινές ἐργάσιμες ἡμέρες ἀπό Δευτέρα ἕως Παρασκευή.
3) Ὁ χρόνος κατάθεσης τῶν προσφορῶν θά εἲναι δέκα (10) ἐργάσιμες ἡμέρες ἀπό Δευτέρα 18/11/2019 ἓως καί Παρασκευή 29/11/2019.
4) Ἡ Μίσθωσις τοῦ αἰγοποιμνίου θά ἒχει διάρκεια τέσσερα (4) ἒτη καί δέν ἐπιτρέπεται ἡ ὑπομίσθωση αὐτοῦ.
5) Δέν ἐπιτρέπεται καμία παρέμβαση στό ἐνοικιαζόμενο αἰγοποίμνιο ἂνευ γραπτῆς ἒγκρισης τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου.
6) Ὁ πλειοδοτικός διαγωνισμός – δημοπρασία θά γίνει στό Ἡγουμενεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τήν Παρασκευή 29/11/2019 μετά τό πέρας λήξεως τῆς προθεσμίας καί ὥρα 14:30 μ.μ.. Θά ἀνοιχθοῦν οἱ σφραγισμένοι φάκελοι τῶν προσφορῶν, ἐνώπιον ὅλων τῶν παρευρισκομένων καί θά ἀνακηρυχθεῖ ὁ πλειοδότης, ἐν συνεχείᾳ θά γίνει κατακύρωση τοῦ διαγωνισμοῦ.
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Γενεσίου Θεοτόκου Άτρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου