Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος

Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε

συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα

12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ζακύνθου,

Πλατεία Σολωμού στη Ζάκυνθο και με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα

e:presence).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

2. Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών,

δεδομένων και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν πρόσφατα στο Δήμο

Νότιας Κέρκυρας.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

3. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης λειτουργίας του Σεισμολογικού Δικτύου της

ΠΕΔ-ΙΝ.

Εισηγητές: Βασίλειος Καρακώστας, Ελευθερία Παπαδημητρίου,

Καθηγητές Σεισμολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειου

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

4. Έκθεση οικονομικής διαχείρισης, απολογισμός εσόδων - εξόδων 2021 και έγκριση

ισολογισμού 2021.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

5. Έγκριση 2ου Πρακτικού Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.896-

24.06.2021 σύμβασης για το έργο CULTURALION στο πλαίσιο του Π.Ε.Π.

Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

της ΠΕΔ-ΙΝ


ΠΕΔ ΙΝ www.ped-in.gr


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2 REGIONAL UNION OF MUNICIPALITIESOF IONIAN ISLANDS

6. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της ΠΕΔ-ΙΝ.

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

7. Αναπροσαρμογή μισθώματος γραφείων Παραρτήματος ΠΕΔ-ΙΝ Λευκάδας.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

9. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

10. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

11. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

12. Λοιπά θέματα


Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων


Αλέξανδρος Παρίσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου