Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Κέρκυρα, 14-9-2022


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Mε την εκτελεστική απόφαση CCI 2021EL16FFPR014 της 5-9-2022 εγκρίθηκε από

την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα, το

Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

Το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων (ΠεΠ) είναι συνολικού

προϋπολογισμού 287,59 εκατ. ευρώ, με τη συνδρομή των ευρωπαϊκών Ταμείων

να ανέρχεται σε 244,45 εκατ. ευρώ (ποσοστό 85%). Ειδικότερα, οι πόροι του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχονται σε 181,1 εκατ. ευρώ

και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε 63,3 εκατ. ευρώ, η δε εθνική

συμμετοχή σε 43,14 εκατ. ευρώ.

Οι τομείς παρέμβασης του νέου ΠεΠ 2021 – 2027 είναι και οι εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας

μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του

ψηφιακού μετασχηματισμού: 31,5 εκατ. ευρώ

Άξονας προτεραιότητας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη,

Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής: 54,00 εκατ. ευρώ

Άξονας προτεραιότητας 2α : Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας:

4,0 εκατ. ευρώ

Άξονας προτεραιότητας 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών:

26,07 εκατ. ευρώ

Άξονας προτεραιότητας 4α : Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση

υποδομών : 42,14 εκατ. ευρώ

Άξονας προτεραιότητας 4β (ΕΚΤ) : Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη

στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού:72,96 εκατ. ευρώ

Άξονας προτεραιότητας 5 : Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης

χωρικής ανάπτυξης : 51,5 εκατ. ευρώ

Οι άξονες προτεραιότητας 6 και 7 αφορούν την Τεχνική βοήθεια του

προγράμματος (ΕΚΤ και ΕΤ{Α) ύψους 1,54 και 3,79 εκατ. Ευρώ, αντίστοιχα.


Δελτίο Τύπου

Η έγκριση του Προγράμματος ήλθε ως επιστέγασμα μιας μακράς περιόδου

διαβούλευσης και διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε. η δε ενεργοποίησή του θα

ξεκινήσει με την 1 η συνεδρίαση της νέας Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠεΠ

στα τέλη Νοεμβρίου 2022.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου