Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16

 
Έναρξη της πράξης: «Εξοικονόμηση νερού και μείωση εισροών λιπασμάτων στους
αμπελώνες Κεφαλονιάς» στα πλαίσια του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020
Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (Μέτρο 16), και
ειδικότερα του Υπομέτρου 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα,
περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή», κηρύχτηκε η
έναρξη υλοποίησης της πράξης περιφερειακής εμβέλειας, με τίτλο: «Εξοικονόμηση
νερού και μείωση εισροών λιπασμάτων στους αμπελώνες της Κεφαλονιάς»
(Μ16ΣΥΝ2-00196).


Αξίζει να επισημανθεί ότι η Κεφαλονιά είναι το μοναδικό νησί του Ιονίου που
παράγει οίνους ΠΟΠ, εξέχουσα θέση μεταξύ των οποίων κατέχει η ποικιλία
«Ρομπόλα Κεφαλληνίας».
Η πράξη θα εφαρμόσει πιλοτικά καινοτόμα μέτρα, τα οποία μπορούν να
εξοικονομήσουν εδαφική υγρασία κατά τα κρίσιμα στάδια της καλλιεργητικής
περιόδου στους αμπελώνες της Κεφαλονιάς και να προσφέρουν σημαντικές
ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο μείωσης εισροών
λιπασμάτων.
Επιπλέον, με την παρούσα δράση επιδιώκεται: α) μείωση του αποτυπώματος
άνθρακα και περιορισμός των απωλειών του αζώτου από έκπλυση και
απονιτροποίηση, και β) διατήρηση ή και βελτίωση της υγείας και της δομής των
εδαφών των αμπελώνων.
Η Επιχειρησιακή Ομάδα αποτελείται από 7 εταίρους, με συντονιστή φορέα τον
ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», και ειδικότερα το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ), στη
Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εργασίας είναι:
- το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Εδαφολογίας),
- το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργαστήριο Αμπελολογίας),
- ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλληνίας
“ΟΡΕΑΛΙΟΣ ΓΗ”,
- η εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης EURICON ΕΠΕ,
- το Δίκτυο για την Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στην Γεωργία (‘ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ’) και
- ο Δρ. Αργύριος Γεράκης, σύμβουλος γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Η πράξη έχει διάρκεια 36 μήνες, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το Δεκέμβριο του 2025.
Αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο σημαντικές προσπάθειες στη χώρα μας
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων εφαρμογής της μειωμένης εδαφοκατεργασίας,
καθώς και της συνδυαστικής εφαρμογής αυτής με: i) οργανική λίπανση και ii) με
λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης αζώτου, στους αμπελώνες του νησιού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου