Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΣΤΑ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ


Η ανανέωση και έκδοση των νέων δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2023

πραγματοποιείται στα  ΚΕΠ του Δήμου Αργοστολίου, έως 31/10/2023

κατόπιν ραντεβού τηλεφωνικώς ή μέσω της πλατφόρμας

https://rantevou.kep.gov.gr .

Τα δελτία χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες

των Περιφερειακών Ενοτήτων (της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου),

όσο και από τα ΚΕΠ που εδρεύουν εντός των ορίων των οικείων

Περιφερειακών Ενοτήτων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα ή άλλου

εξουσιοδοτημένου ατόμου

2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το

ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση του ΟΠΕΚΑ για

την καταβολή προνοιακού επιδόματος, στην οποία θα αναγράφεται

ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από τον

δικαιούχο.

3. Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ για

όσους λαμβάνουν σύνταξη επ΄ αόριστον (απόφαση η οποία έχει

εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία

να αναγράφεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) ή γνωμάτευση

ΚΕΠΑ.

4. Για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ γίνεται δεκτή βεβαίωση από το

μηχανογραφημένο μητρώο του Οργανισμού, που έχει περιέλθει στον

ΕΦΚΑ, ότι «όπως προκύπτει από το Γενικό Μητρώο Συνταξιούχων, ο

ενδιαφερόμενος είναι συνταξιούχος λόγω αναπηρίας, σύμφωνα με

απόφαση υγειονομικής επιτροπής, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον

67% και διάρκεια συνταξιοδότησης διαρκώς και εφ΄όρου ζωής»

5. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με

αναπηρία όρασης και του προγράμματος ατόμων με Σοβαρή και Βαριά

Νοητική Υστέρηση, από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και

για τον συνοδό τους, προσκομίζοντας βεβαίωση χορήγησης του

επιδόματος στα ΚΕΠ.

6. Άτομα με αναπηρία όρασης ή νοητικής υστέρησης που δεν είναι

δικαιούχοι του προνοιακού επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ, για

να λάβουν κάρτα συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής


Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-

αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης

κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με

ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

7. Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για

εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται

Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα

βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

8. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντίγραφο αυτής

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την ακριβή διεύθυνση του

τόπου διαμονής, στην οποία θα δηλώνεται επίσης «η μη παραλαβή

Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ».

10. Δελτίο Μετακίνησης προηγούμενου έτους σε περίπτωση ανανέωσης

11. Για έκδοση νέας κάρτας, (2) ίδιες πρόσφατες φωτογραφίες ή (03) ίδιες

πρόσφατες φωτογραφίες σε περίπτωση δικαιούχων δελτίου συνοδού.

                          

 

Tηλέφωνα ΚΕΠ Δ. Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000 - εμαιλ: d.argostoliou@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800  - εμαιλ: d.leivathous@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630 -εμαιλ: d.eleioupronon@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078 -εμαιλ: k.omalon@kep.gov.gr


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                         

                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου