Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 2 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Εκμίσθωση ακινήτων δημοτικής αγοράς Αργοστολίου
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
2. Τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην δημοτική αγορά Ληξουρίου με μισθωτή τον κο Έρτσο Παναγή.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

3. Έγκριση της αριθμ. 31/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφ/νιάς σχετικά με: «έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2015»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
4. Έγκριση της αριθμ. 29/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφ/νιάς σχετικά με: «καθορισμό τέλους διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ΄εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006 για το έτος 2016 και εφεξής.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
5. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2016
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
6. Απαλλαγή του Ορφανοτροφείου Κεφαλληνίας «Ο Σωτήρ» από ανταποδοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και Τ.Α.Π. για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιεί
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
7. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια ειδών super market, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και αρτοποιείου για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Ο.Κ.Α.Π. (Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, ΚΗΦΗ) και Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
8. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας παλαιού Δημοτικού Σχολείου Γριζάτων στον Εξωραϊστικό – Εκπολιτιστικό Σύνδεσμο Ζερβάτων Κεφ/νιάς «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
9. Έγκριση της αριθμ. 19/2016 απόφασης Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Κ.Ι. –Α.Ε. Ο.Τ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση –Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.Δ.Α.Κ.Ι. κος Δ. Κοκκόσης
10. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016- 2017
ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτρ. Α/θμιας Εκπ. κος Γ Κατσιβέλης
11. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, έργο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΒΑΛΕΝΤΗ
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης
12. Χορήγηση της 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Ελειού Πρόννων» αναδόχου Γεώργιος Βαγγελάτος Ε.Δ.Ε.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης
13. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για διόρθωση της ειδικής έκτασης (κύρια Δημοτική) εκτός ορίων οικισμού Κουρουκλάτων Δ.Ε. Αργοστολίου στη θέση «Γεφύρι» με ΚΑΕΚ 25034 Ε Κ 00009)
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΡΕΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΛΑΡΟΥ»
με ανάδοχο : «ΗΡ. ΛΙΓΑΣ –Σ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης
15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ υποέργου 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΡΟΥ-ΣΚΑΛΑ» αναδόχου εταιρίας ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ-ΣΚΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ/MIS 296393.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης
16. Έγκριση ματαίωσης διάλυσης εργολαβικής σύμβασης για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β΄ΦΑΣΗ» αναδόχου εταιρίας P. & C. DEYELOPMENT S.A. με κωδικό ΟΠΣ 440987
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης
17. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης (ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β΄ΦΑΣΗ) με κωδικό ΟΠΣ 5000113 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2014 – 2020
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού
18. Δωρεάν διάθεση προϊόντων που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Κεφ/νιάς
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Α. Μοσχονάς
19. Εισήγηση στον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων σχετικά με αριθμό αδειών υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Κεφ/νιάς για το έτος 2016
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος
20. Έγκριση των αριθμ. 10/2015, 12/2015, 14/2015, 75/2015, 89/2015 και 112/2015 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας ζωής
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος
21. Πρόταση ανάθεσης έργου: «Επισκευή Ξενώνα Αγίας Ευφημίας»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Α. Αλυσανδράτος
22. Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις (αρ 1/2016 απόφαση της Τουριστικής Επιτροπής)
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

πηγη  portoni.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου