Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, Π/Υ 70.000,00 €

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ “ΠΕΤΑΛΗ” ΝΕΩΝ ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΣΑΜΗΣ», με προϋπολογισμό 70.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κεφαλληνίας, Πλατεία Βαλλιάνου – Διοικητήριο – 2ος όροφος, 28100 Αργοστόλι μέχρι τις 11-2-2016 ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713 60558, FAX επικοινωνίας 26713 60601, αρμόδιος υπάλληλος Αγγ. Κοκκολιάδη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-2-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.138,21 €.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου Κ.Ε. 2015ΕΠ52200000 ΣΑΕΠ 522 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ι.Ν.»).
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου