Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016

ΝΕΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ ΡΟΚΚΟΥ, ΣΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΜΟΛΦΕΤΑ

2 σχόλια : ΣΕ 

 1. Α «πριόνι» σωστός ο “aris” , παρά τις σπόντες κατά Έρισσο μεριά που ρίχνει τώρα τελευταία!
  Για το πολύ κοντινό παρελθόν όμως (εποχής Μολφέτα) θα χαρίσω στους φίλους τους Ληξουριώτες κάτι που έχω ξαναδημοσιεύσει πιο παλιά.
  Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ότι τα πάρα κάτω αφορούν επίπεδο καραγωγέων και αμαξηλατών, αρνοπωλών, γυρολόγων και μεταπρατών, σκεφτείτε το πνευματικό επίπεδο Λασκαράτου παράδειγμα σε τί ύψη πέταγε και κάντε τις συγκρίσεις σας με το ΣΗΜΕΡΑ.
  Επίσης ταιριάζουν και οι στίχοι του Μολφέτα :
  «Γι" αυτό κι ακόμα βρίσκεις ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΕΣ
  ΠΟΥ ΞΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΟΞΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ,
  φορούνε τα ψηλά τα καπελλίνια
  κι αν κάποτε τα φθείρει ο καιρός
  εκείνοι τα κολλάνε με μπολίνια
  και στέκεται ο γύρος τους ξερός»!


  Στη ζωή τίποτε δεν είναι τυχαίο, όλα έχουν τη σχετικότητά τους…


  -Βασιλικό Διάταγμα λοιπόν του τότε Υπουργ. Παιδείας και Θρησκευμάτων:

  3287.—ΒΔ. Περί εγκρίσεως του τροποποιηθέντος καταστατικού του Εργατικού Συνδέσμου Ληξουρίου «η Αδελφοποίησις». 7 Μαρτ. 1896
  Τροποποιηθέντα άρθρα και προσθήκη ετέρων [...]
  Άρθρ.2.
  Ο Εργατικός Σύνδεσμος σκοπόν έχει'
  α') την συνδρομήν και βοήθειαν των εν ανάγκη περιερχομένων μελών του Συνδέσμου [...]
  β') την αδελφικήν μεταξύ των μελών ένωσιν, την διανοητικήν ανάπτυξιν και ηθικήν αυτών μόρφωσιν διά παντός μέσου τείνοντος προς τον σκοπόν τούτο, επεκτεινομένου του μέτρου τούτου εν ανάγκη και εκτός των μελών του Συνδέσμου δι' οιασδήποτε αγαθοεργού πράξεως, κειμένης πάντοτε εν τη περιφερεία των δυνάμεων του Συνδέσμου.
  Πάσα άλλη ενέργεια του Συνδέσμου αφορώσα την βελτίωσιν της εργατικής τάξεως και την προστασίαν των συμφερόντων της, θέλει αποφασίζεται εν δημοσία συνεδριάσει των μελών διά πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των παρευρισκομένων μελών.
  Άρθρ. 5 αντί του 3ου. Μέλος τακτικόν του Συνδέσμου δύναται να γίνη πας εργάτης πάσης εθνικότητος και θρησκείας, υγειής το σώμα, απηλλαγμένος της στρατιωτικής υποχρεώσεως, ηλικίας ουχί πλέον των 55 ετών, διαμένων ενταύθα και ανήκων εις τας επομένας τάξεις'
  α') πάντες οι εργάται οιασδήποτε τέχνης'
  β') οι κρεοπώλαι'
  γ') οι καφεπώλαι'
  δ') οι ιχθυοπώλαι'
  ε') οι αρνοπώλαι '
  ς') οι οινοπώλαι'
  ζ') οι καρραγωγείς και αμαξηλάται '
  η') οι μεταπράται και γυρολόγοι'
  θ) οι ναύται, λεμβούχοι και αλιείς"
  ι') οι δερματοπώλαι'
  ια') οι ιδιωτικοί υπάλληλοι της επαρχίας μας και
  ιβ') πάντες εν γένει οι μικρέμποροι και μικροβιομήχανοι.
  Άρθρ. 59. Ό Εργατικός Σύνδεσμος ιδρύσας κατά το παρελθόν έτος σχολήν προς ηθικήν και διανοητικήν ανάπτυξιν τών εις τας διαφόρους τέχνας και υπηρεσίας ασχολουμένων απόρων παίδων υπό τον τίτλον «Εσπερινή Σχολή των απόρων παίδων» και επιθυμών ίνα η σχολή αύτη διατηρήται πάντοτε υπό την επίβλεψιν του Συνδέσμου , κανονίζει τα επόμενα'
  α' ) Επιτρέπει ίνα εκ του ταμείον του Συνδέσμου δαπανώνται κατ' έτος υπέρ της σχολής το όγδοον κατά προσέγγισιν του προϋπολογισμού των εσόδων του Συνδέσμου'
  β') το εκ δωρεών εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας εισπραττόμενον υπέρ της Σχολής κεφάλαιον, θέλει αποτελεί ιδιαίτερον ταμείον προς χρήσιν των αναγκών αυτής, το δε τυχόν κατ' έτος περίσσευμα θέλει συγχωνεύεται εις το ταμείον του Συνδέσμου, δαπανώμενον κατά προτίμησεις τας ανάγκας της σχολής'
  γ')τα μεν εισπραττόμενα χρήματα της Σχολής δέον να παραδίδονται εις τον ταμίαν του Συνδέσμου, εις χείρας του οποίου δεν δύνανται να μένωσι πλέον των τριακοσίων (300) δραχμών, εφαρμοζομένων διά το τυχόν πλεόνασμα των όρων του 49 άρθρου* του Καταστατικού, ο δε ταμίας υποχρεούται να συμμορφωθή προς τους όρους του 34 άρθρου**' και
  δ') Αναθέτει εις τας κατά καιρούς επιτροπάς του Συνδέσμου την υποχρέωσιν να κανονίζωσιν δι' ειδικού κανονισμού πάντα τα αναγκαία προς εντελεστέραν λειτουργίαν της Σχολής [... ] 16 Φεβρ . 1896 * Αγορά λαχειοφόρων ομολογιών Εθνικής Τραπέζης. ** Τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων.
  Ε . τ. Κφ. 24, 14 Μαρτ. 1896 (Β').

  Σπ. Ρόκκος


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τώρα για την αγαπητή κυρία Αμπατιέλου μια απλή ερώτηση:
  Έχετε τη γνώμη ότι ο Ο Σερ Γουίλλιαμ Τζελλ (αγγλ. Sir William Gell, 1777-1836) Βρετανός αρχαιολόγος, την εποχή εκείνη είχε περισσότερα στοιχεία για να κάμει σωστές εκτιμήσεις ως προς την Ομηρική Ιθάκη από οποιονδήποτε σημερινό Έλληνα αρχαιολόγο??
  Να μην τον συγκρίνω με τον Μαρινάτο φυσικά γιατί δεν ήταν ούτε το μικρό του δακτυλάκι.
  Αμφιβάλετε μήπως?
  Σπ. Ρ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου