Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

Βασικά Σημεία της Προκήρυξης Εισαγωγής Σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23

 

Δείτε τα Βασικά Σημεία της προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
Προθεσμία υποβολής αίτησης (αμιγώς ηλεκτρονικά) και δικαιολογητικών: ΑΠΟ 1η έως 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022!
Βασικά Σημεία της Προκήρυξης Εισαγωγής Σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23 [Για υποψήφιους Έλληνες του εσωτερικού με ελληνική ιθαγένεια] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: α. Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Αθηνών, Τηλ. 2106598661-4 β. Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310893238 γ. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Τηλ. 210 8904127 - 4026, δ. Σχολή Ναυτικών ∆οκίμων , Τηλ. 210 4581337 ε. ∆ιοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως Τηλ. 210 8192132, στ. Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων , Τηλ. 2310 962177 – 962112 ζ. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τηλ. 24310-38635, 24310-38637 Το κείμενο της Προκήρυξης θα βρείτε εδώ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.ΑΣΕΙ.ΑΣΣΥ.2022 Χρήσιμο υλικό/DEMO Ψυχομετρικών Δοκιμασιών : https://geetha.mil.gr/eisagogi-spoydaston-se-asei-assy Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ● Γίνονται δεκτοί άνδρες και γυναίκες σε όλες τις σχολές και τμήματα. ● Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, την οποία αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, όταν εισαχθούν στις σχολές. ● Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. ● Να είναι υγιείς και να έχουν άρτια σωματική διάπλαση όπως ορίζει το ΠΔ11/2014(ΦΕΚ 17Α ́/27-1-2014) ● Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ. ● Να πληρούν προϋποθέσεις ηλικίας, ύψους[Ανάστημα: Άνδρες 1.70–Γυναίκες: 1.60] & βάρους [Δείκτης Μάζας Σώματος - Δ.Μ.Σ.: ́Ανδρες 19-27– Γυναίκες 18-25] [ΠΔ11/14 & Υ.Α.Φ400/454/380172/Σ.932/14/ΦΕΚ3513/τ.Β/29-12-2014 & Φ. 454/10/208326/Σ. 2219/ΦΕΚ1360/τ.Β/19-4-2019] - ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Β2(ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ) ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Δήλωση των σχολών στην αίτηση-δήλωση που έχει κατατεθεί στο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο που φοιτούν οι υποψήφιοι. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ, άρα μπορούν να συμμετάσχουν στην επιλογή και όσοι υποψήφιοι δεν τις δήλωσαν τότε. 2. Υποβολή της Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο αποκλειστικό διάστημα ΑΠΟ 1 η ΕΩΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 μέσω της εφαρμογής στη διεύθυνση:https://www.asei-assy.mil.gr ● Ο/η υποψήφιος/α εγγράφεται στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου & διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του/της (επεξεργασία, ανέβασμα εγγράφων κτλ.) ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Στην εφαρμογή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών. Δικαιολογητικά για ́Ελληνες /-ίδες που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (παρ.1 - Παραρτήματος "ΣΤ" της Προκήρυξης) i. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδ. «4»- Παρ/τος «Θ» της προκήρυξης). Εκτυπώνεται συμπληρωμένη από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο και τον ασκούντα/ -ντες τη γονική μέριμνα ή εποπτεία, αν είναι ανήλικος, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής & μεταφορτώνεται μέσω της εφαρμογής μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ελέγχονται ΜΟΝΟ από το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξεταστούν. ii. Πιστοποιητικό γέννησης ή ιθαγένειας ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από Δημόσια Αρχή και αποδεικνύει την ιθαγένεια. [Αντλούνται και από τη Διαδικτυακή Πύλη του Δημοσίου https://www.gov.gr/] iii. Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου με μία (01) φωτογραφία για το ειδικό πλαίσιο του Δελτίου [Υπόδειγμα 3- Παρ/τος «Θ» -ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ]. ●→ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ: Αναγνωρισμένο από το κράτος Πιστοποιητικό βεβαίωσης της καλής γνώσης (Επιπέδου Β2) της Αγγλικής Γλώσσας [Αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς & δεν το έχουν λάβει γίνεται δεκτή η βεβαίωση για επιτυχή συμμετοχή και ο τίτλος πρέπει να κατατεθεί μέχρι την κατάταξη] iv. Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για τους ανήκοντες σε ειδικές κατηγορίες [Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ανάπηροι/θύματα πολέμου κτλ.] 3. Οι Σχολές θα ανακοινώσουν μέχρι τις 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 αν στα δικαιολογητικά των υποψηφίων διαπίστωσαν παρατυπίες ή τυπικές παραλείψεις και θα τους καλούν να τα συμπληρώσουν και να τα υποβάλλουν με δική τους μέριμνα στις σχολές μέχρι 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 4. Οι τελικές καταστάσεις των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί για συμμετοχή στις Π.Κ.Ε. θα ανακοινωθούν στις 4-3-2022 5. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ Π.Κ.Ε. ενημερώνονται με δική τους ευθύνηαπό την ιστοσελίδα ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ που επέλεξαν. Γ. ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: - Ψυχοτεχνική εξέταση (γραπτές και προφορικές δοκιμασίες) - Υγειονομική εξέταση : α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες και γενική ούρων β. Ακτινογραφία θώρακα FACE γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα στ. Γυναικολογική εξέταση (υποψήφιες). Επιπλέον για ΣΙ/ΙΠΤ: Τιμή αιμοσφαιρίνης. Οι εξετάσεις β. έως στ. πρέπει να συνοδεύονται από γνωμάτευση ιατρού. Μπορούν να διενεργηθούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή από ιδιώτη γιατρό , αρκεί να είναι νόμιμα επικυρωμένες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ν α έχ ο υν γί ν ε ι απ ό 20 Ια νο υαρ ί ο υ 2 022 κ α ι μ ε τα γε νέ σ τ ερα ! - Αθλητικές δοκιμασίες : Υπάρχουν κατώτατα όρια στα εξής αγωνίσματα: Δρόμος 100μ. – Δρόμος 1000 μ. – άλμα σε ύψος με φόρα – άλμα σε μήκος με φόρα – ρίψη σφαίρας 7,25 χλγ – ελεύθερη κολύμβηση (για ΣΝΔ. ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ)– ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ. Εξεταστικά Κέντρα: ΣΣΕ (Βάρη Αττικής) , ΣΝΔ (Πειραιάς), ΔΑΕ (Δεκέλεια), ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη), ΣΜΥ (Τρίκαλα) → ΕΠΙΛΕΓΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΝΑ(01)
Δημήτριος Ζαβιτσιάνος – Εκπαιδευτικός ΠΕ02 με εξειδίκευση στη Συ.Ε.Π. –Βασικά Σημεία Προκήρυξης Στρατιωτικών Σχολών – Ιανουάριος 2022

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου