Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

 Ε.Α.Σ. : Σχετικά με την Επιδότηση ζωοτροφών 2022


Ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει τους
Κτηνοτρόφους μέλη του και μη, σχετικά με την Πρόσκληση του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο του Μέτρου 22 «Έκτακτη
προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται
ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2022.


Αναλυτικότερα, βασικός στόχος του Μέτρου 22 είναι η παροχή έκτακτης
προσωρινής στήριξης ύψους ογδόντα εννέα εκατομμυρίων ευρώ (89.000.000€) στις
Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ειδικότερα την μεγάλη αύξηση των τιμών των
ζωοτροφών που οδηγεί σε μεγεθυμένο κόστος παραγωγής στην Κτηνοτροφία.
Για την επιδότηση ζωοτροφών 2022, τα χρήματα προκύπτουν βάσει του συστήματος
κλάσεων. Όσοι Παραγωγοί έχουν πάνω από 100 Αιγοπρόβατα και περισσότερα από
15 παραγωγικά Βοοειδή, θα πρέπει να έχουν κύκλο εργασιών τουλάχιστον 2.000€
στον εν λόγω τομέα. Η επιδότηση ζωοτροφών θα έχει προσαύξηση 15% για τις
νησιωτικές περιοχές.
Τα ποσά της εφάπαξ επιδότησης ζωοτροφών 2022 ξεκινούν από τα 100€ για όσους
Παραγωγούς έχουν από 11 έως 24 ΑιγοΠρόβατα και φτάνουν τις 5.480€ για όσους
έχουν πάνω από 960 ΑιγοΠρόβατα. Για τον τομέα της Πτηνοτροφίας, η επιδότηση
ζωοτροφών θα κυμαίνεται από 700€ έως 15.000€. Για τον τομέα της Χοιροτροφίας,
η πληρωμή της επιδότησης θα κυμαίνεται από 1.000€ έως 15.000€.
Οι ενδιαφερόμενοι ΘιακοΚεφαλονίτες Κτηνοτρόφοι των κλάδων Αιγοτροφίας –
Προβατοτροφίας, Βοοτροφίας, Πτηνοτροφίας (αυγοπαραγωγές ή/και κρεοπαραγωγές
όρνιθες) και Χοιροτροφίας, προκειμένου να ενταχθούν στο Μέτρο 22, πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση στήριξης-πληρωμής προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για το
Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ).
Η υποβολή της αίτησης στήριξης - πληρωμής θα πραγματοποιηθεί μόλις
ενεργοποιηθεί η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος
που υποστηρίζει την υλοποίηση του εν λόγω Μέτρου.
Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη στην υποβολή
αίτησης στήριξης – πληρωμής, οι ντόπιοι Παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Επιδοτήσεων, στα κεντρικά γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ στο Αργοστόλι.
Από Ε.Α.Σ (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου