Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις  28  Φεβρουαρίου  2017   ημέρα Τρίτη και  ώρα  18:00    προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διάταξης:
Έγκριση  σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της   Πράξης : «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης Αργοστολίου».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
Έκτακτη Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015 – 2016
ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Γ. Κατσιβέλης
 Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κεφ/νιάς (αρ. 8/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κεφ/νιάς (αρ. 18/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κεφαλλονιάς ( αρ. 35 /2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
   ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
Αποδοχή όρων δανείου στα πλαίσια της αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου μας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τις παρ. 1&2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/ 2014
    ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
Έγκριση πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2016 (αριθμ. 11/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής).
   ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων.
   ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 της Δ.Ε. Παλικής και των Νομικών Προσώπων ύστερα από άγονο διαγωνισμό.
   ΕΙΣ: Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικ. Υπηρεσίας
Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 της Δ.Ε. Σάμης και των Νομικών Προσώπων ύστερα από άγονο διαγωνισμό.
   ΕΙΣ: Προϊστάμενος Τμήματος  Προμηθειών Δ/σης Οικ. Υπηρεσίας
Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 της Δ.Ε. Λειβαθούς και των Νομικών προσώπων ύστερα από άγονο διαγωνισμό.
    ΕΙΣ: Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικ. Υπηρεσίας
Έγκριση αμοιβής Δικηγορικού γραφείου «Σ.Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ.Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε.».
  ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
Έγκριση επιπλέον αμοιβής ορισθέντος με την αριθμ. 27/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου Κεφ/νιάς ενώπιον του Εφετείου Πατρών
   ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
Έγκριση  σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της   Πράξης : «Έργα  Περιβαλλοντικής αναβάθμισης ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς.» Π/Υ  4.969.982 € με Φ.Π.Α
   ΕΙΣ:  Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
Έγκριση  σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της   Πράξης:   «Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής αναβάθμισης ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς» Π/Υ 4.067.409,54 € με ΦΠΑ
   ΕΙΣ:  Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
«Πρόταση απευθείας  ανάθεσης προμήθειας ειδών  οπωροπωλείου  ( τμήμα 2) και αρτοπωλείου (τμήμα 4) για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου και του Ο.Κ.Α.Π. διαγωνισμού με α/α  ΕΣΗΔΗΣ 21379».
  ΕΙΣ: Προϊστάμενος Τμ. Προμηθειών Δ/σης Οικ. Υπηρεσίας
Έγκριση  μίσθωσης ακινήτου από τον Δήμο Κεφ/νιάς  για την στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς  με παράρτημα ROMA
   ΕΙΣ:  Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την υλοποίηση της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5002508 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020».
   ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας Δήμου Κεφ/νιάς
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π. (αριθμ. 12/2017 απόφαση Δ.Σ. Ο.Κ.Α.Π.)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π. κος Μ. Γάκης
Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π. Δήμου Κεφαλλονιάς για το οικ. έτος 2011 (αρ. 03/2017 απόφαση Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Π.).
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π. κος Μ. Γάκης
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και τον Αθλητικό Όμιλο Πρόννων για την υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων, σύμφωνα με το άρθρο25 του Ν. 4258/2014».
ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης
Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης  και επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Α/Δ κος Σ. Ματιάτος
Χωροθέτηση του Σχολικού Συγκροτήματος στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Κεφαλλονιάς    «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης
Έγκριση παράτασης εργασιών παροχής υπηρεσίας: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΠΑΖΩΝ) ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ & ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης
Έγκριση φακέλου έργου : «Τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στη θέση Βορράτο Τ.Κ. Σουλλάρων Δ.Ε. Παλικής Δήμου Κεφ/νιάς
ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση φακέλου έργου : « Επισκευή πρώην Δημαρχείου Ληξουρίου».
ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση φακέλου έργου : « Επισκευή Δημοτικού θεάτρου Ληξουρίου».
ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «κατασκευή τοιχίου  στον οικισμό Αγ. Ιωάννη – Χαβριάτα  αναδόχου Λάμπρος Σπυράτος Ε.Δ.Ε..
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης
Παραλαβή μελέτης του έργου με τίτλο: «Περιβαλλοντική μελέτη Μ.Π.Ε. έργου «Νότιος Κλάδος Περιφερειακού Αργοστολίου».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης
Αίτηση διάλυσης σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Έργα Διευθέτησης Απορροής Ρεμάτων – Μισγαγγείων Περιοχής Σχεδίου Πόλεως Αγ. Ευφημίας».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης
Διάλυση σύμβασης ανάθεσης φακέλου έργου για την σύναψη σύμβασης μελέτης «Δράσεις προστασίας & ανάδειξης σπηλαίων Μελισσάνης & Δρογκαράτης Δ.Ε. Σάμης Δήμου Κεφ/νιάς
ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» αναδόχου ΑΝΤΙΚΛΗΣ Α.Τ.Ε.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης
Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του υποέργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ» Αναδόχου εταιρίας Α.Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. της Πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ – ΣΚΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 296393
ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ονομασίες – Μετονομασίες οδών- πλατειών.
ΕΙΣ:   Πρόεδρος Δ.Σ. κος  Γ. Παπαναστασάτος
Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και Παραγωγικών Τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κεφ/νιάς για την διετία 2017 – 2018.
ΕΙΣ:   Πρόεδρος Δ.Σ. κος  Γ. Παπαναστασάτος
Έγκριση της αριθμ. 3/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την κοπή επικίνδυνων δέντρων στην είσοδο των Χαβριάτων Δ.Ε. Παλικής.
 ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος
Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης Απόπλους».
ΕΙΣ: Πρόεδρος κος Γ. Παπαναστασάτος
Διόρθωση της αριθμ. 15/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΙΣ: Πρόεδρος κος Γ. Παπαναστασάτος
Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή του Δήμου σε Τουριστικές Εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό για το 2017 (Έκθεση Σουηδίας).
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος
Έγκριση συμμετοχής, ψήφιση και διάθεση πιστώσεων στην έκθεση «Οινόραμα» (Ζάππειο Μέγαρο, 11 -13/03/2017).
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου