Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

προκήρυξη 2 νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης ανακοινώνει την προκήρυξη 2 νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ
(ΕΣΠΑ 2014 - 2020) στοχεύουν στην ενίσχυση της λειτουργίας των πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων.
Πρόκειται για τις δράσεις:
1. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται:
 στο λιανικό εμπόριο

 στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
 στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών
ημερήσιας φροντίδας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης
και λειτουργίας τους.
 Επιδοτούνται δαπάνες για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης της υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας.
Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 10.000 € έως 150.000 € με επιδότηση 50%.
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
 γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr
 διαρκεί από 06/02/19 μέχρι 19/04/19
 Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά
περιγράφονται στους πίνακες των κριτηρίων Αξιολόγησης.
Η επένδυση θα πρέπει να  ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις (24 μήνες) από την ένταξη του επενδυτικού
σχεδίου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
Διεύθυνση: Λεωφ. Βεργωτή 131, Αργοστόλι
Ταχ. Κώδικας.: 28100
Τηλέφωνο: 2671022253
Fax: 2671026190
E-mail: chamberk@otenet.gr
Website: www.eeki.gr

Αργοστόλι, 21/12/2018

ΠΡΟΣ:
ΜΜΕ

2. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου
να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική
αγορά. Επιδοτούνται δαπάνες για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού, καθώς και για το
σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση
των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών
χωρών ή / και χωρών εκτός Ε.Ε.
Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 € και επιδοτούνται από 50% - 65%.
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
·         Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
·         Ενέργεια
·         Εφοδιαστική Αλυσίδα
·         Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
·         Περιβάλλον
·         Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
·         Υγεία
·         Υλικά – Κατασκευές
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
                      i.        γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr
                     ii.        ξεκινάει στις 06/02/19
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι
τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
Η διαδικασία της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι αιτήσεις αξιολογούνται με
σειρά προτεραιότητας.
Οι δύο δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.

Επικοινωνία – Πληροφορίες
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ.
Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 8.00
π.μ έως τις 7.00 μ.μ.
Εmail: infoepan@mou.gr
Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr
Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων τους: www.efepae.gr

Για τον φορέα διαχείρισης των δράσεων για την περιοχή μας, τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε
· στο Γραφείο Πληροφόρησης - Μαιζώνος 122 & Γούναρη , Πάτρα (Δευτέρα - Παρασκευή από τις
8.00 πµ έως τις 3.30 µµ)
· στο 2610622711
Για τo Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε
· στο Γραφεία του Επιμελητηρίου (Λ. Βεργωτή 131, Αργοστόλι).
· στο 2671026190.

Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου