Σήμα Facebook

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΦΗΣ | κινητο 6907471738


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνεχή Ροή Ειδήσεων από το νησί

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

ΕΝΩΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΠΟΛΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2018 τρείς μέρες πριν από την εκπνοή του χρόνου το Δημοτικό
συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς συνέρχεται για να ασχοληθεί μεταξύ των άλλων με ποιο
τρόπο δεν θα αποδώσει η ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς το ιδιαίτερα μεγάλο ποσό που οφείλει στον Δήμο
και πεισματικά δεν το αποδίδει.

Ακριβώς προ ενός έτους στις 28 Δεκεμβρίου 2017 και μάλιστα στις 22.30 (δηλαδή τα
μεσάνυχτα) συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Κεφαλλονιάς και αποδέχθηκε την απόφαση της ΔΕΥΑΚ ( η οποία λήφθηκε μετά από
τηλεφωνική συνεδρίαση στις 27 Δεκεμβρίου 2017 στις δυο και μισή το μεσημέρι) να
κεφαλαιοποιηθεί η οφειλή της ΔΕΥΑΚ προς τον Δήμο Κεφαλλονιάς η οποία τότε μαζί με την
πρόβλεψη για το 2018 κυμαινόταν μεταξύ 4.500.000 έως 5.000.000 ευρώ.


Η απόφαση αυτή παρά το γεγονός ότι κυοφορήθηκε για δώδεκα μήνες δεν έγινε
αποδεκτή από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κεφαλλονιάς και δεν υλοποιήθηκε αφού
σύμφωνα με τα ”ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ” του Δήμου για τον μήνα
Νοέμβριο 2018 τα οποία δημοσιευθήκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 14 Δεκεμβρίου 2018 η
ΔΕΥΑΚ εξακολουθεί να οφείλει στον Δήμο Κεφαλλονιάς 4.315. 441,11 ευρώ.

Η οφειλή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο Δήμος πληρώνει στην ΔΕΗ για
λογαριασμό της ΔΕΥΑΚ την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνεται για την
λειτουργία των γεωτρήσεων, των βιολογικών καθαρισμών και των άλλων εγκαταστάσεων και
δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑΚ.

Η ΔΕΥΑΚ ενώ εισπράττει το αντίτιμο της αξίας του ρεύματος μέσω των λογαριασμών
ύδρευσης αποχέτευσης από τους Δημότες κατακρατεί παρανόμως και δεν αποδίδει στον Δήμο
με το “έτσι θέλω” την αξία της ηλεκτρικής ενέργειας από το 2012.
Προφανώς στην ενέργεια της αυτή συνεπικουρείται από το Δήμαρχο, γεγονός το οποίο
δεν μας εκπλήσσει.

Δεν αντιλαμβανόμαστε όμως την ανοχή της αντιδημάρχου οικονομικών και της
οικονομικής υπηρεσίας η οποία ανέχεται επί επτά ολόκληρα χρόνια αυτήν την παρανομία.
Και δεν μπορούν να προσποιηθούν άγνοια αφού το θέμα έχει αναδειχθεί από εμάς από
το 2012 και μάλιστα με ένσταση επί του προϋπολογισμού για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Η κυβέρνηση έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν οφειλές από το σύνολο σχεδόν των
ΔΕΥΑ προς τους Δήμους εξέδωσε ειδικό νόμο, τον Ν. 4483/, για την ρύθμιση των
οφειλών αυτών .
Ο μόνος τρόπος που προβλέπεται στον ειδικό αυτό νόμο αποπληρωμής των
οφειλών των ΔΕΥΑ προς τους Δήμους είναι με ισόποσες μηνιαίες δόσεις οι οποίες μπορεί να
κατανεμηθούν σε δέκα χρόνια.
Κανένας άλλος νόμιμος τρόπος δεν προβλέπεται σε αυτόν τον νόμο
Η ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς δεν είχε ούτε αυτήν την οικονομική δυνατότητα.
Αυτό αναφέρεται εγγράφως στην ειδική μελέτη με τίτλο
«ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2012 2016 ΜΕΣΩ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ της ΔΕΥΑΚ» η οποία συντάχθηκε από τον κ Ιωάννη Ράλλη ορκωτό λογιστή
κατ’ εντολή της ΔΕΥΑΚ.

Από αυτήν την πραγματικά εμπεριστατωμένη, αναλυτικότατη και έντιμη μελέτη
προκύπτει ότι όλοι οι αριθμοδείκτες της ΔΕΥΑΚ είναι σε αρνητική τροχιά και η εταιρεία σε
δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση.

Στην εν λόγω μελέτη οι προτάσεις του ορκωτού λογιστή για την εξόφληση της οφειλής

της ΔΕΥΑΚ προς τον Δήμο είναι πρακτικά δύο
• Η εξόφληση της οφειλής προς το δήμο σε μηνιαίες δόσεις όπως προβλέπει ο
Νόμος 4483.
• Ο τραπεζικός δανεισμός.
Καμία από τις δύο αυτές προτάσεις δεν ήταν εφαρμόσιμες λόγω της κακής οικονομικής
κατάστασης της ΔΕΥΑΚ .
Η λύση της κεφαλαιοποίησης (η οποία επελέγη από το Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ κατά
την τηλεφωνική συνεδρίαση της 27ης Δεκεμβρίου του 2017 και έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό
Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 28ης Δεκεμβρίου 2017 ) στην μελέτη του κ. Ράλλη αναφέρεται
ότι εφαρμόζεται με έκδοση μετοχών (προφανώς ίσης αξίας με την οφειλή της ΔΕΥΑΚ προς το
Δήμο) και η παράδοση τους στον Δήμο έναντι της οφειλής.
Προφανώς η λύση αυτή όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα δεν είναι εφαρμόσιμη.
Μετά το ναυάγιο της λύσης της κεφαλαιοποίησης όπως ενδεικτικά αναφέρεται (και δεν
προτείνεται κατά την άποψη μας ) στην μελέτη Ράλλη, έχουμε τώρα την γνωμοδότηση Χλέπα
πάλι κατ’ εντολή του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.
Μετά από 21 σελίδες ανάλυση η γνωμοδότηση του δικηγόρου και επίκουρου καθηγητή του
ΕΚΠΑ κυρίου Χλέπα καταλήγει ότι :

• “ η κεφαλαιοποίηση των οφειλών της ΔΕΥΑΚ προς το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με
την νομοθεσία που διέπει τις ΔΕΥΑ...”
• “Σχετικώς θα πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμιμες διαδικασίες και να τηρηθούν οι νόμιμες
προϋποθέσεις για την αύξηση του κεφαλαίου”
Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι ο κ. καθηγητής υπό οιεσδήποτε συνθήκες δεν θα πρότεινε
διαδικασία η οποία δεν θα ήταν νόμιμη και για αυτό στα συμπεράσματα της γνωμοδότησης του,
δύο φορές, τονίζει την ανάγκη τήρησης της νομιμότητας στην οποία μας βρίσκει όλους
σύμφωνους.

Βεβαίως παρατηρούμε ότι στην γνωμοδότηση του κ. Χλέπα δεν αναφέρεται ο
νόμιμος τρόπος με τον οποίο ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες θα φθάσουμε στην
νόμιμη κεφαλαιοποίηση των οφειλών της ΔΕΥΑΚ στον Δήμο.

Αυτός ο τρόπος είναι απόλυτα αναγκαίο να περιγράφεται απλά και κατανοητά για να
τον ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως για να τον εφαρμόσει η Οικονομική Υπηρεσία
του Δήμου Κεφαλλονιάς η οποία μέχρι τώρα δεν κατέστει δυνατόν να εφαρμόσει την
κεφαλαιοποίηση.

Ακόμη όμως και στη φανταστική περίπτωση που βρεθεί νόμιμος τρόπος να
γίνει η κεφαλαιοποίηση αυτό θα σημαίνει ότι οι δημότες θα πληρώσουν δύο φορές την

αξία του ηλεκτρικού ρεύματος.

Μία στον Δήμο που έχει ήδη πληρώσει από ίδια κεφάλαια το ηλεκτρικό ρεύμα και μία
στην ΔΕΥΑΚ η οποία το εισέπραξε μέσω των λογαριασμών ύδρευσης- αποχέτευσης και δεν το
απέδωσε μέχρι τώρα και δεν θέλει η δεν μπορεί να τα αποδώσει στον Δήμο Κεφαλλονιάς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ τρέχει εναγωνίως ένα χρόνο τώρα με την
γίδα στη πλάτη και δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί δεν εφαρμόζει τον νόμο 4483/2017 για
να πληρώσει τις οφειλές του.
Προφανώς πρέπει να εξηγήσει γιατί ενώ εισέπραξε την αξία του ρεύματος μέσω
των λογαριασμών ύδρευσης δεν μπορεί να το αποδώσει στο Δήμο Κεφαλλονιάς ούτε
σε δόσεις δεκαετούς διάρκειας (αν είναι δυνατόν!!!).

Εμείς στο πλαίσιο των υποχρεώσεων μας και των δυνατοτήτων μας δεν θα
επιτρέψουμε να πληρώσουν οι δημότες δύο φορές την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος όπως το
επιδιώκει μέσω της κεφαλαιοποίησης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ.
Θα αγωνιστούμε να μάθουμε γιατί δεν μπορεί να πληρώσει η ΔΕΥΑΚ το ρεύμα στο Δήμο, και
που διατέθηκαν αυτά τα εκατομμύρια.
Ακόμη και εάν είναι νόμιμη η κεφαλαιοποίηση (που δεν είναι ) δεν είναι ηθική και
είναι και απολύτως άδικη για τους δημότες.
Και μόνο για αυτό το λόγο καλούμε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να
καταψηφίσουν στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς την,
έτσι και αλλιώς ανεφάρμοστη, κεφαλαιοποίηση των οφειλών της ΔΕΥΑΚ προς τον Δήμο.
Αργοστόλι 28 Δεκεμβρίου 2018
Απο το γραφείο τύπου της Παράταξης
«ΕΝΩΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΠΟΛΗ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου